Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-DP3-3ANG Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L III stopnia studia prawnicze - przedmioty lektoratowe
Pr_S3 3 rok SEM. LETNI
Pr_S3 3 rok SEM. ZIMOWY
Punkty ECTS i inne: 1.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu Legal English, wprowadzenie i wzbogacenie słownictwa z prawniczego języka angielskiego tak aby mógłby być on wykorzystany w pracy naukowej, zdobycie umiejętności swobodnego korzystania z anglojęzycznych materiałów źródłowych oraz umiejętności sporządzania podstawowych tekstów akademickich.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok III/sem.V/VI

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 20 godzin konwersatoriów (w tym 10 godzin elearning)

Metody dydaktyczne - wykład konwersatoryjny, moderowana dyskusja w języku angielskim, praca w grupach i konsultacje

Punkty ECTS - 1,5

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 20 godz.(w tym 10 godzin elearning), przygotowanie do zajęć i zaliczenia 18,75 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 8,75 godz, Razem: 37,5 godzin

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 18,75 godz co odpowiada 0,75 pkt ECTS., oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 18,75 godz. co odpowiada 0,75 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Academic Writing; Bailey S; Routledge; 2006

2. Legal English; Haigh R; Routledge; 2012

3. Legal English: niezbędnik przyszłego prawnika; Sierocka H.; Publikator; 2011

4. The Lawyer's English Language Coursebook; Mason C., Atkins R.;Global Legal English; CUP; 2007

5. International Legal English; Krois-Lindner A., Firth M.; CUP;2011

6. English for Legal Professionals; Frost A.; Oxford; 2009

7. Professional English Law; Brieger N.; Penguin; 2002

8. Key English Words, Kossakowska-Pisarek S., Niepytalska B.; 2004

9. Law Today, Powell R,; Longman; 1994

10. Professional English in Use: Law; Brown G. D., Rice S.; Cambridge;2007

11. Introduction to International Legal English; Krois-Lindner A., Firth M.; Cambridge; 2011

12. Test Your Professional English: Law, Brieger N., Longman, 2009

Literatura uzupełniająca (zagadnienia specjalistyczne):

1. Angielski World Today News & Society; Hadley K., Treger A.;

wyd. Edgard; 2006

2. Academic Vocabulary in Use; McCarthy M., O'Dell F.; Cambridge University Press

3. Absolute Legal English; Callanan H., Edwards L.; Delta Publishing;2010

4. Market Leader Business Law; Smith T.; Longman; 2006

5. Legal English; McKay W.R., Charlton H.E.,; Pearson Longman, 2005

Efekty uczenia się:

oczekiwane efekty kształcenia:

wiedza w zakresie: PANG_W1 – W3

umiejętności w zakresie: PANG_U1 – U3

kompetencje społeczne w zakresie: PANG_K1; PANG_K2

Metody i kryteria oceniania:

- egzamin ustny i/lub pisemny

- ocena znajomości przedmiotu podczas zajęć

- ocena przygotowania pogłębionych opracowań (w formie ustnej lub pisemnej) poświęconych wybranym zagadnieniom stanowiącym przedmiot dyskusji

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Sierocka
Prowadzący grup: Halina Sierocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.