Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KN2-1LJA Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L stac.II st.studia kryminologia - przedmioty lektoratowe
Kryminologia Niestacjonarna 1 rok 2 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe lektoraty

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2 oraz znać język specjalistyczny na tym poziomie zgodnie z ukończonym lektoratem na 1 stopniu studiów.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest doskonalenie i rozwijanie umiejętności rozumienia i stosowania terminologii z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kryminologii oraz umiejętność ich przekazywania w profesjonalnej prezentacji ustnej i wypowiedzi pisemnej.

Pełny opis:

Profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne, przedmiot obowiązkowy, moduł ogólnouczelniany, nauki humanistyczne, językoznastwo.

I rok/I semestr. Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na poziomie B2 oraz znać język specjalistyczny na tym poziomie zgodnie z ukończonym lektoratem na 1 stopniu studiów.

Liczba godzin: 30

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia (w sali).

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie, na podstawie artykułów związanych z tematyką studiów. Wiedza sprawdzana jest w formie egzaminu ustnego.

Formy zaliczenia przedmiotu:

Egzamin końcowy w formie krótkiej wypowiedzi ustnej na jeden z tematów omawianych na zajęciach.

Liczba punktów ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności, np. : Liczba godzin

Udział w zajęciach (ćwiczeniach / laboratoriach i in.) 30 godzin

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń / laboratoriów i in.) 15 godzin

Przygotowanie do kolokwium/testu kontrolnego 3 godziny

Przygotowanie prezentacji 2 godziny

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 1 godzina

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 17

o charakterze praktycznym: 13

Literatura:

Literatura podstawowa:

Keynote TEDTalks upper intermediate, Helen Stephenson, Lewis Lansford, Paul Dummett, National Geographic Learning, CENGAGE Learning, 2015;

Career Paths Police, John Taylor, Stephen Peltier, Express Publishing, 2011;

Introduction to international Legal English, Amy Krois-Lindner, Matt Firth and TransLegal, CUP, 2008

Literatura uzupełniająca:

Autorskie materiały do zajęć przygotowywane w oparciu o różne źródła internetowe, m.in. www.ted.com, www.bbc.com, www.prospects.ac.uk, www.westminster.ac.uk, www.youtube.com i inne

Efekty uczenia się:

P7S_ UK Absolwent potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze

zróżnicowanymi kręgami odbiorców, prowadzić debatę ,posługiwać się

językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia

Językowego oraz specjalistyczną terminologią

KA7_UK4 Absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną

terminologią

KA7_UU1 Absolwent potrafi samodzielnie planować i realizować własne

uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie

KA7_UU2 Absolwent potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę i umiejętności

w aspekcie interdyscyplinarnym

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy w formie krótkiej wypowiedzi ustnej na jeden z tematów omawianych na zajęciach.

W trakcie zajęć: omawianie artykułów związanych z tematyką studiów , aktywowanie studentów do wyrażania opinii na realizowane tematy, dyskusja w parach i grupach.

Obecność na zajęciach: dopuszczalna jest 1 nieobecność bez konieczności odpracowania.

Regularne przygotowanie do zajęć i aktywność podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Penza-Szachowicz
Prowadzący grup: Małgorzata Penza-Szachowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Dzięcioł-Pędich
Prowadzący grup: Agnieszka Dzięcioł-Pędich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.