Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot specjalizacyjny - Introduction to the International Trade Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PN5-5PSPIS
Kod Erasmus / ISCED: 10.005 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot specjalizacyjny - Introduction to the International Trade Law
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L niestac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
Pr. Niestac. 5 rok sem. LETNI
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

During the lecture, the student acquires knowledge of the basic concepts related to international commercial law, international economic policy, the structure of international trade and international trade organizations.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Profile of studies - general academic.

Form of study - part-time study.

Course type - specialization.

Field and discipline of science - social sciences, legal sciences.

Year of study / semester - year V / semester X.

Prerequisites - none.

The number of hours of didactic classes divided into forms of conducting classes - 12 hours of lecture (including 6 hours of remote synchronous lecture).

Teaching methods - lecture, consultation.

ECTS points - 3.

Student workload balance - participation in classes 12 hours (including 6 hours of remote synchronous lecture), preparation for classes and exam 37,5 hours, participation in consultations related to classes 25,5 hours. Total: 75 hours, corresponding to 3 ECTS credits.

Quantitative indicators - student workload related to activities requiring a teacher's direct participation of 37,5 hours, which corresponds to 1.5 ECTS credits, and student workload that does not require direct teacher participation 37,5 hours, which corresponds to 1.5 ECTS credits.

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic literature:

J. H. Jackson, W. J. Davey, A. O. Sykes, Legal problems of International Economic Relations. Cases, Materials and Text, Thomson-West.

Supplementary literature:

W. Popiołek (red.), Międzynarodowe prawo handlowe. System Prawa Handlowego. Tom 9, Warszawa 2013, Wydawnictwo C.H. Beck.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

KNOWLEDGE, graduate:

KA7_WG3 - has in-depth knowledge of the principles and institutions of criminal, civil, administrative and constitutional law as well as judicial and administrative procedures,

KA7_WK3 - knows and understands the terminology appropriate to particular disciplines of law.

SKILLS, graduate:

KA7_UW1 - is able to correctly interpret and explain the meaning of specific legal norms and the mutual relations between these norms within a specific field of law,

KA7_UO1 - moves efficiently in the Polish legal system, uses the norms of individual areas of law to independently solve specific problems; depending on their own interests (selected specialization subjects), they have extended skills in solving complex practical problems in a specific field of law.

SOCIAL COMPETENCES, graduate:

KA7_KK2 - can independently and critically supplement knowledge and skills, extended by an interdisciplinary dimension.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

The condition for passing the course is attendance at classes. A maximum of one absence is allowed during the entire class.

Assessment in the form of a preparation of a multimedia presentation on a given topic.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Brzozowski
Prowadzący grup: Przemysław Brzozowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)