Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Competition and Consumer Protection in the EU

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4ERAAN Kod Erasmus / ISCED: 10.004 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Competition and Consumer Protection in the EU
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
ERASMUS sem.Letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Zakłada się przekazanie podstawowej wiedzy na temat zagadnień prawa ochrony konkurencji i konsumentów.

Celem przedmiotu jest przybliżenie i wyjaśnienie podstawowych regulacji prawnych z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów w interesie publicznym oraz w interesie prywatnym, w prawie UE oraz wybranych państw członkowskich UE.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarna.

Rodzaj przedmiotu: specjalizacyjny.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/semestr: rok IV/semestr VII albo VIII.

Wymagania wstępne: brak.

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 16 godz. konwersatorium (w tym 8 godz. zdalnie w czasie rzeczywistym oraz 8 godz. e-learningu).

Metody dydaktyczne: konwersatoryjna, konsultacje.

Punkty ECTS: 4.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 16 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 42 godz., egzamin 2 godz. Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS.

Literatura:

- Competition law in times of economic crisis: in need of adjustment? ed. by Massimo Merola, Jacques Derenne, Jose Rivas, 2013

- Regulating competition in the EU, Bent Iversen, 2012

- Piszcz, Anna, Competition law in comparative perspective, 2011

- Van Bael, Ivo. Due process in EU competition proceedings, 2011

- Towards an optimal enforcement of competition rules in Europe: time for Review of Regulation 1/2003?: GCLC Annual Conference, 11-12 June 2009, ed. by Massimo Merola and Denis Waelbroeck, 2010

Efekty uczenia się:

K_W04 ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji prawa publicznego (prawo gospodarcze)

K_W08 zna i rozumie terminologię właściwą dla prawa ochrony konkurencji i konsumentów

K_U01 potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach prawa ochrony konkurencji i konsumentów

K_U05 sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa, wykorzystuje normy prawa ochrony konkurencji i konsumentów do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów

K_K06 potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny/ustny z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Piszcz
Prowadzący grup: Anna Piszcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Piszcz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.