Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

EU Anti-Discrimination Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4ERAAZ
Kod Erasmus / ISCED: 10.004 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: EU Anti-Discrimination Law
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) The course takes its starting point in equality and non-discrimination as fundamental principles of law at national, European and international levels, and theoretical approaches to equality and non-discrimination ranging from traditional liberal and socialist theories to diverse critical perspectives, including feminist, post-colonial and queer perspectives. It then seeks to broaden and deepen the analysis of equality and non-discrimination through specific case studies focusing on gender-based approaches to law and on how difference and diversity is addressed in law.

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of this course is to familiarise students with the basic principles of anti-discrimination law and to give them good knowledge of one particular important body of legislative measures in this field, i.e. that of the European Union, in relation to other existing international norms and domestic law provisions in selected EU member states.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Profile of studies - general academic.

Form of study - stationary.

Course type - optional.

Field and discipline of science - social sciences and legal sciences.

Prerequisites - none

Number of didactic hours divided into forms of conducting classes - 16 hours of lectures.

Didactic methods - lecture, consultations, presentation.

Student workload balance - participation in classes 16 hours, preparation for classes 50 hours, participation in consultations related to classes 34 hours Total: 100 hours, corresponding to 4 ECTS credits.

Quantitative indicators - student workload related to activities requiring a teacher's direct participation of 50 hours, which corresponds to 2 ECTS credits, and student workload that does not require direct teacher participation 50 hours, which corresponds to 2 ECTS credits

Literatura: (tylko po angielsku)

1. Evelyn Ellis, European Anti-Discrimination Law, Oxford: Oxford University Press 2012 (2nd edition).

2. Dagmar Schiek et al., Cases, Materials, Texts on National, Supranational and International Non-Discrimination Law, Oxford: Hart

Publishing 2007.

3. Sandra Fredman, Discrimination Law, Oxford: Oxford University Press 2011 (2nd edition).

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Graduate:

KA7_WG2 has an in-depth knowledge of legal general disciplines (jurisprudence, legal logic jurisprudence, legal logic, legal theory and philosophy, political political and legal doctrines, legal and democratic theory),

legal historical disciplines,

KA7_UU2 recognises the links between legal phenomena and other cultural and social phenomena,

KA7_UW4 uses the knowledge to resolve legal dilemmas, ambiguous matters interpretations; is able to indicate possible solutions, while maintaining ethical standards,

KA7_KK2 is able to complement independently and critically his/her knowledge and skills, extended by an interdisciplinary dimension

Ways to verify all the learning outcomes: written exam, assessment of activity during classes (common methods for all learning outcomes)

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

In order to be admitted to the final credit of the course, the student must have all the attendances in the class. In the case of absence (for whatever reason) the student is obliged to make up the absence by writing an essay (on the material covered in the course) in agreement with the teacher. Making up the absence should take place within 2 weeks of the cessation of the reason for absence from the class.

Form of assessment:

- essay and paper presentation

Grading scale:

10-9- very good

8- good+

7-6- good

5 - sufficient

4 and below - fail

The possibility to change the form of credit in the case of a change to fully remote learning is introduced. Grading scale from 2 to 5.

The possibility to change the form of credit in the case of a change to a fully remote mode of learning is introduced.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of this course is to familiarize students with the basic principles of anti-discrimination law and to give them good knowledge of one particular important body of legislative measures in this field, i.e. that of the European Union, in relation to other existing international norms and domestic law provisions in selected EU member states.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Profile of studies - general academic.

Form of study - stationary.

Course type - optional.

Field and discipline of science - social sciences and legal sciences.

Prerequisites - none

Number of didactic hours divided into forms of conducting classes - 16 hours of lectures.

Didactic methods - lecture, consultations, presentation.

Student workload balance - participation in classes 16 hours, preparation for classes and exam 50 hours, participation in consultations related to classes 33 hours, exam 1 hour. Total: 100 hours, corresponding to 4 ECTS credits.

Quantitative indicators - student workload related to activities requiring a teacher's direct participation of 50 hours, which corresponds to 2 ECTS credits, and student workload that does not require direct teacher participation 50 hours, which corresponds to 2 ECTS credits

Literatura: (tylko po angielsku)

1. Evelyn Ellis, European Anti-Discrimination Law, Oxford: Oxford University Press 2012 (2nd edition).

2. Dagmar Schiek et al., Cases, Materials, Texts on National, Supranational and International Non-Discrimination Law, Oxford: Hart

Publishing 2007.

3. Sandra Fredman, Discrimination Law, Oxford: Oxford University Press 2011 (2nd edition).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Drabarz
Prowadzący grup: Anna Drabarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of this course is to familiarize students with the basic principles of anti-discrimination law and to give them good knowledge of one particular important body of legislative measures in this field, i.e. that of the European Union, in relation to other existing international norms and domestic law provisions in selected EU member states.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Profile of studies - general academic.

Form of study - stationary.

Course type - optional.

Field and discipline of science - social sciences and legal sciences.

Prerequisites - none

Number of didactic hours divided into forms of conducting classes - 16 hours of lectures.

Didactic methods - lecture, consultations, presentation.

Student workload balance - participation in classes 16 hours, preparation for classes 50 hours, participation in consultations related to classes 34 hours Total: 100 hours, corresponding to 4 ECTS credits.

Quantitative indicators - student workload related to activities requiring a teacher's direct participation of 50 hours, which corresponds to 2 ECTS credits, and student workload that does not require direct teacher participation 50 hours, which corresponds to 2 ECTS credits

Literatura: (tylko po angielsku)

1. Evelyn Ellis, European Anti-Discrimination Law, Oxford: Oxford University Press 2012 (2nd edition).

2. Dagmar Schiek et al., Cases, Materials, Texts on National, Supranational and International Non-Discrimination Law, Oxford: Hart

Publishing 2007.

3. Sandra Fredman, Discrimination Law, Oxford: Oxford University Press 2011 (2nd edition).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)