Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Commercial Law of the European Union

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4ERABK Kod Erasmus / ISCED: 10.004 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Commercial Law of the European Union
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
ERASMUS sem.Letni
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Zakłada się przekazanie podstawowej wiedzy na temat zagadnień prawa gospodarczego Unii Europejskiej. Celem przedmiotu jest przybliżenie i wyjaśnienie podstawowych regulacji prawnych oraz orzecznictwa z zakresu rynku wewnętrznego, w tym w szczególności złożoności zagadnień swobód rynku wewnętrznego (swobody przepływu osób, towarów, usług, kapitału i płatności), jak również unijnych reguł konkurencji.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarna.

Rodzaj przedmiotu: specjalizacyjny.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/semestr: rok IV/semestr VIII.

Wymagania wstępne: brak.

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godz. konwersatorium (w tym 15 godz. zdalnie w czasie rzeczywistym oraz 15 godz. e-learningu).

Metody dydaktyczne: konwersatoryjna, konsultacje.

Punkty ECTS: 6.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 30 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 75 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 60 godz., egzamin 2 godz. Razem: 150 godzin, co odpowiada 6 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS.

Literatura:

Law of the European Union / John Fairhurst, wyd. Pearson.

Steiner & Woods EU Law / Lorna Woods, Philippa Watson, Marios Costa, wyd. Blackwell

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- ma pogłębioną wiedzę z zakresu zasad i instytucji prawa publicznego (prawo gospodarcze) – K_W04

- zna i rozumie terminologię właściwą dla prawa gospodarczego UE – K_W08

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach prawa gospodarczego UE – K_U01

- sprawnie porusza się w systemie prawa UE, wykorzystuje normy prawa gospodarczego UE do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów; w zależności od własnych zainteresowań (wybranych przedmiotów specjalizacyjnych) posiada rozszerzone umiejętności rozwiązywania skomplikowanych problemów praktycznych z zakresu prawa gospodarczego UE – K_U05

KOMPETENCJE, absolwent:

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny – K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny/ustny z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Piszcz
Prowadzący grup: Anna Piszcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zakłada się przekazanie podstawowej wiedzy na temat zagadnień prawa gospodarczego Unii Europejskiej. Celem wykładu jest przybliżenie i wyjaśnienie podstawowych regulacji prawnych oraz orzecznictwa z zakresu rynku wewnętrznego, w tym w szczególności złożoności zagadnień swobód rynku wewnętrznego (swobody przepływu osób, towarów, usług, kapitału i płatności), jak również unijnych reguł konkurencji.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarna.

Rodzaj przedmiotu: specjalizacyjny.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/semestr: rok IV/semestr VIII.

Wymagania wstępne: brak.

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godz. wykładu.

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje.

Punkty ECTS: 6.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 30 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 75 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 43 godz., egzamin 2 godz. Razem: 150 godzin, co odpowiada 6 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS.

Literatura:

Law of the European Union / John Fairhurst, wyd. Pearson.

Steiner & Woods EU Law / Lorna Woods, Philippa Watson, Marios Costa, wyd. Blackwell

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Piszcz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zakłada się przekazanie podstawowej wiedzy na temat zagadnień prawa gospodarczego Unii Europejskiej. Celem wykładu jest przybliżenie i wyjaśnienie podstawowych regulacji prawnych oraz orzecznictwa z zakresu rynku wewnętrznego, w tym w szczególności złożoności zagadnień swobód rynku wewnętrznego (swobody przepływu osób, towarów, usług, kapitału i płatności), jak również unijnych reguł konkurencji.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarna.

Rodzaj przedmiotu: specjalizacyjny.

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/semestr: rok IV/semestr VIII.

Wymagania wstępne: brak.

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godz. wykładu.

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje.

Punkty ECTS: 6.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 30 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 75 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 43 godz., egzamin 2 godz. Razem: 150 godzin, co odpowiada 6 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS.

Literatura:

Law of the European Union / John Fairhurst, wyd. Pearson.

Steiner & Woods EU Law / Lorna Woods, Philippa Watson, Marios Costa, wyd. Blackwell

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.