Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Criminological aspects of social pathologies

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-4ERACA Kod Erasmus / ISCED: 10.004 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Criminological aspects of social pathologies
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty specjalizacyjne
ERASMUS sem.Letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Podczas zajęć zostaną omówione kryminologiczne aspekty patologii społecznych takich jak:

1) alkoholizm,

2) narkomania,

3) prostytucja,

4) samobójstwa,

5) przemoc,

6) nowe formy patologii społecznych, np. uzależnienia od elektronicznych środków przekazu, pracoholizm, uzależnienie od seksu, zakupoholizm.

Celem przedmiotu jest przybliżenie studentowi różnych aspektów patologii społecznych i ich konsekwencji - w szczególności tych, które są istotne z punktu widzenia kryminologii.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - specjalizacyjny.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok IV/sem. II.

Wymagania wstępne - student powinien mieć podstawową wiedzę z zakresu prawa karnego i kryminologii.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych - 16 godzin konwersatorium.

Metody dydaktyczne – konwersatorium, konsultacje.

Punkty ECTS - 4.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 16 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 34 godz., egzamin 2 godz. Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2,5 pkt ECTS.

Literatura:

Stephen E. Brown, Finn-Aage Esbensen, Gilbert Geis, Criminology: Explaining Crime and Its Context.

Václav Bělík, Three Perspectives on Social Pathology, Social Pathology & Prevention 2015, vol. I, Issue I, pp. 11-20.

Efekty uczenia się:

K_W02 - the student has a basic knowledge of the connections of criminology with other sciences (in particular with psychology, sociology, psychiatry, statistics, social rehabilitation pedagogy, penal sciences)

K_W05 - student has a basic knowledge of legal instruments

and institutional in solving significant social problems, including crime and social pathologies

K_W09 - the student knows the basic concepts and institutions of selected branches of law (in particular: substantive criminal law, procedural law, and executive law, offenses, family law and guardianship, constitutional law)

K_W12 - student has knowledge of social, criminological, forensic and victimological prevention

K_U06 - student correctly uses, both the norms of substantive criminal, procedural and executive criminal law, misdemeanor law, family and guardianship law as well as constitutional law, as well as the rules known to forensics, victimology, and sociology to solve a specific task

K_U09 - the student can diagnose and interpret social phenomena in legal, ethical, sociological terms

K_K03 - the student can properly define priorities for the implementation of a specific sentence or other

K_K04 - the student correctly identifies and resolves related dilemmas

with the profession

K_K06 - the student can independently supplement the acquired knowledge and skills, as well as develop them interdisciplinary

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium: pisemny referat / prezentacja ustna.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Zajkowska
Prowadzący grup: Milena Zajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Jurgielewicz-Delegacz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.