Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-WS1-2GU Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo pracy
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L stac.I st.studia bezpieczeństwa i prawa- przedmioty obowiązkowe
BiP.Stacj. 2 rok 1 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

wprowadzenie do zagadnień prawa pracy

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

sposób realizacji zajęć: przy wykorzystaniu narzędzia Blackboard Collaborate Ultra oraz w ramach komunikacji elektronicznej (USOSmail), zobowiązywanie do zapoznania się z tematyką zajęć w ujęciu podręcznikowym, przygotowywanie i przesyłanie studentom do analizy materiałów obejmujących: regulacje prawne (wyciąg przepisów) oraz uwagi i komentarze (z możliwością korzystania za pomocą hiperłącza z przekierowania na strony internetowe wydawnictw i instytucji), przygotowywanie do analizy kazusów z poleceniem przesłania odpowiedzi w komunikacji elektronicznej, przygotowywanie i przedstawianie wybranych orzeczeń sądownictwa powszechnego i Sądu Najwyższego dotyczących omawianej tematyki, polecenia udzielania odpowiedzi lub komentarzy na zadawane pytania otwarte, polecenia przygotowania prac pisemnych w tematyce omawianych zajęć.

Pełny opis:

MODUŁ I.

Wprowadzenie – pojęcie, przedmiot i funkcje prawa pracy. Źródła i zasady prawa pracy. Wpływ regulacji unijnych na stosowanie krajowych przepisów prawa pracy (wykład stacjonarny – 2 godz. oraz ćwiczenia on-line – 2 godz.).

MODUŁ II.

Stosunek pracy – pojęcie pracownika, pracodawcy, zakładu pracy, elementy stosunku pracy, przekształcenia po stronie pracodawcy - przejście zakładu pracy (wykład on-line – 2 godz. oraz ćwiczenia stacjonarne – 2 godz.).

MODUŁ III.

Umowy o pracę – rodzaje umów o pracę, forma i treść umowy o pracę, zmiany treści umowy o pracę (wykład stacjonarny – 2 godz. oraz ćwiczenia on-line – 2 godz.).

MODUŁ IV.

Rozwiązywanie umów o pracę – przepisy ogólne. Realizacja roszczeń pracowniczych (wykład on-line – 2 godz. oraz ćwiczenia stacjonarne – 2 godz.).

MODUŁ V.

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem - forma i elementy oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę oraz roszczenia z tym związane (wykład stacjonarny – 2 godz. oraz ćwiczenia on-line – 2 godz.).

MODUŁ VI.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzeniem - forma i elementy oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę oraz roszczenia z tym związane (wykład on-line – 2 godz. oraz ćwiczenia stacjonarne – 2 godz.).

MODUŁ VII.

Rozwiązanie umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika. Wygaśnięcie stosunku pracy (wykład stacjonarny – 2 godz. oraz ćwiczenia on-line – 2 godz.).

MODUŁ VIII.

Obowiązki stron stosunku pracy, w tym przeciwdziałanie mobbingowi, świadectwa pracy i zakaz konkurencji. Dokumentacja pracownicza (wykład on-line – 2 godz. oraz ćwiczenia stacjonarne – 2 godz.).

MODUŁ IX.

Wynagrodzenie za pracę, w tym premie i nagrody, odprawy (wykład stacjonarny – 2 godz. oraz ćwiczenia on-line – 2 godz.).

MODUŁ X.

Czas pracy – normy, systemy i rozkłady czasu pracy. Praca w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w niedziele i święta (wykład on-line – 2 godz. oraz ćwiczenia stacjonarne – 2 godz.).

MODUŁ XI.

Uprawnienia urlopowe i rodzicielskie pracowników (wykład stacjonarny – 2 godz. oraz ćwiczenia on-line – 2 godz.).

MODUŁ XII.

Zatrudnianie pracowników tymczasowych. Outsourcing pracowniczy.

Telepraca, praca zdalna – home office (wykład on-line – 2 godz. oraz ćwiczenia stacjonarne – 2 godz.).

MODUŁ XIII.

Odpowiedzialność porządkowa pracownika, odpowiedzialność materialna i za mienie powierzone (wykład stacjonarny – 2 godz. oraz ćwiczenia on-line – 2 godz.).

MODUŁ XIV.

Realizacja roszczeń pracowniczych na podstawie przepisów Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego i innych ustaw (wykład on-line – 2 godz. oraz ćwiczenia stacjonarne – 2 godz.).

MODUŁ XV.

Postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy, koszty postępowań sądowych. Alternatywne metody rozwiązywania i rozstrzygania sporów (wykład stacjonarny – 2 godz. oraz ćwiczenia on-line – 2 godz.).

Literatura:

Ludwik Florek, Prawo pracy, Warszawa 2021

Efekty uczenia się:

pozyskanie wiedzy i umiejętności prawniczych z zakresu prawa pracy

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny w formie testu 50%, aktywność na zajęciach 25%, aktywność on-line 25%

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kałużny
Prowadzący grup: Tomasz Kałużny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kałużny
Prowadzący grup: Tomasz Kałużny, Renata Waśkiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kałużny
Prowadzący grup: Tomasz Kałużny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.