Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne koncepcje dziecka i dzieciństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DN5-1HEU Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje dziecka i dzieciństwa
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok PiW NJ
Przedmioty obowiązkowe - niestac. jednolite. kier. PiW
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ideą przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu teoretycznych podstaw badań nad dzieciństwem. W treściach przedmiotu uwzględniono problematykę współczesnych interdyscyplinarnych studiów nad dzieciństwem (Childhood Studis) dotyczących zagadnienia dobrostanu dziecka.

Skrócony opis:

Ideą przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu teoretycznych podstaw badań nad dzieciństwem. W treściach przedmiotu uwzględniono problematykę współczesnych interdyscyplinarnych studiów nad dzieciństwem (Childhood Studis) dotyczących zagadnienia dobrostanu dziecka.

Tematyka przedmiotu obejmuje szereg podejść, teorii i idei dotyczących dzieciństwa. Należą do nich m.in. koncepcje dziecka i dzieciństwa, ich uwarunkowania kulturowe i społeczne oraz interdyscyplinarne zagadnienia dobrostanu dziecka. Omówione zostaną badania nad dzieckiem i dzieciństwem, prawa i podmiotowość dziecka, procesy wychowania i kształcenia oraz rola zabawy w tych procesach. Przedmiot obejmuje ponadto zagadnienia dotyczące indywidualizacji oraz aksjologii pedagogicznej .

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: pedagogika

Rok studiów/semestr: I/1

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): nie wymagane

Liczba godzin: 30h (w)

Metody dydaktyczne: Wykład - informacyjny, konwersatoryjny, dyskusja

Punkty ECTS: 3.0

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach – 30h

przygotowanie do wykładów – 10h

realizacja zadań zleconych: 10h

udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 3h

przygotowanie do zaliczenia - 20h

zaliczenie - 2h

Wskaźniki ilościowe:

- Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 35h; ETCS – 1,5

- O charakterze praktycznym - 40h; ECTS – 1,5

Literatura:

Aries P., (1995). Historia dzieciństwa, Gdańsk.

Monika Nawrot-Borowska i Dariusz Zając. (red.) (2017). Dziecko i dzieciństwo: wybrane konteksty badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.

Klus – Stańska D., Szczepska – Pustkowska M. (red.), (2009). Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Efekty uczenia się:

KA7_WG1 Absolwent zna i rozumie podstawy filozofii wychowania i aksjologii pedagogicznej oraz potrafi je odnieść do osobowego, integralnego rozwoju dziecka lub ucznia.

KA7_WG3 Absolwent zna współczesne interdyscyplinarne badania nad dzieciństwem (Childhood Studies) dotyczące zagadnienia dobrostanu dziecka.

KA7_WG7 Absolwent zna i rozumie znaczenie i możliwości celowego oraz różnorodnego wykorzystania zabawy w procesie wychowywania i kształcenia dzieci.

KA7_UO4 Absolwent potrafi tworzyć sytuacje wychowawczo-dydaktyczne motywujące dzieci lub uczniów do nauki i pracy nad sobą, analizować ich skuteczność oraz modyfikować działania w celu uzyskania pożądanych efektów wychowania i kształcenia.

KA7_KK3 Absolwent jest gotów do projektowania i wdrażania działań mających na celu edukację aksjologiczną i wychowanie do wartości – wprowadzanie dzieci lub uczniów w świat wartości.

Metody i kryteria oceniania:

wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, dyskusja dydaktyczna

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bilewicz
Prowadzący grup: Małgorzata Bilewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ideą przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu teoretycznych podstaw badań nad dzieciństwem. W treściach przedmiotu uwzględniono problematykę współczesnych interdyscyplinarnych studiów nad dzieciństwem (Childhood Studis) dotyczących zagadnienia dobrostanu dziecka.

Pełny opis:

Tematyka przedmiotu obejmuje szereg podejść, teorii i idei dotyczących dzieciństwa. Należą do nich m.in. koncepcje dziecka i dzieciństwa, ich uwarunkowania kulturowe i społeczne oraz interdyscyplinarne zagadnienia dobrostanu dziecka. Omówione zostaną badania nad dzieckiem i dzieciństwem, prawa i podmiotowość dziecka, procesy wychowania i kształcenia oraz rola zabawy w tych procesach. Przedmiot obejmuje ponadto zagadnienia dotyczące indywidualizacji oraz aksjologii pedagogicznej .

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: pedagogika

Rok studiów/semestr: I/1

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): nie wymagane

Liczba godzin: 30h (w)

Metody dydaktyczne: Wykład - informacyjny, konwersatoryjny, dyskusja

Punkty ECTS: 3.0

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach – 30h

przygotowanie do wykładów – 10h

realizacja zadań zleconych: 10h

udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 3h

przygotowanie do zaliczenia - 20h

zaliczenie - 2h

Wskaźniki ilościowe:

- Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 35h; ETCS – 1,5

- O charakterze praktycznym - 40h; ECTS – 1,5

Literatura:

Aries P., (1995). Historia dzieciństwa, Gdańsk.

Monika Nawrot-Borowska i Dariusz Zając. (red.) (2017). Dziecko i dzieciństwo: wybrane konteksty badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.

Klus – Stańska D., Szczepska – Pustkowska M. (red.), (2009). Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.