Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do metody matematycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-2IBD Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do metody matematycznej
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok PiW SJ sem. zimowy
Moduł ogólnouczelniany - stac. jednolite. kier. PiW
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przed przystąpieniem do realizacji treści przedmiotu student powinien posiadać wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki oraz sprawność w posługiwaniu się wiedzą i umiejętnościami z matematyki na poziomie szkoły średniej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Treść wykładów dotyczyć będzie zagadnień związanych z myśleniem dzieci w młodszym wieku szkolnym oraz możliwościami jego rozwijania na zajęciach matematycznych (umiejętność wnioskowania logicznego, argumentacji, uogólniania, stawiania i weryfikacji hipotez).

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przybliżyć zagadnienia związane z myśleniem dzieci i możliwościami jego stymulowania w procesie rozwiązywania problemów matematycznych.

liczba godzin dydaktycznych: 15 godzin wykładów

punkty ECTS: 1

bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach - 15 godzin

udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 2 godziny

przygotowanie do zaliczenia - 8 godzin

zaliczenie - 1 godzina

wskaźniki ilościowe: wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela – 18 godzin 0,5 pkt,

o charakterze praktycznym - 8 godzin 0,5 pkt

Literatura:

Donaldson M., Myślenie dzieci, Warszawa 1986.

Kalinowska A., Studenckie koncepcje potoczne o edukacji matematycznej w klasach początkowych Toruń-Olsztyn 2019.

Kalinowska, A. Matematyczny wymiar zindywidualizowanego nauczania w klasach najmłodszych, 2013.

Komorowska-Zielony A., Zapomniane (?) matematyczne idee edukacyjne Caleba Gattegno, 2013.

Makowska K., Jak inspirować myślenie matematyczne ucznia w szkole podstawowej, Kielce, 2009.

Malinowska J., Neckar-Ilnicka T. (red.), Uczenie się dzieci. Kraków, 2015.

Mason J., Burton L., Stacey K., Matematyczne myślenie Warszawa 2005.

Skura M., Lisicki M (red.) Myślenie matematyczne : zabawy i zadania dla młodszych przedszkolaków : klasyfikowanie, orientowanie się w przestrzeni, rytmy, serie. Warszawa 2014.

Wasilewska-Kamińska E., Myślenie krytyczne jako cel kształcenia na przykładzie systemów edukacyjnych USA i Kanady, Warszawa 2016.

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu przedmiotu Student:

- ma wiedzę dotyczącą zróżnicowanych możliwości intelektualnych dzieci/uczniów w okresie przedszkolnym i młodszym szkolnym oraz możliwości ich stymulowania w procesie rozwiązywania problemów matematycznych (KA7_WG6)

- ma wiedzę na temat specyfiki poznania matematycznego, rodzajów myślenia i rozumie zasady projektowania działań sprzyjających jego rozwijaniu w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (KA7_WG12)

- potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk i wskazać ich wykorzystanie w procesie rozwijania myślenia matematycznego dzieci/uczniów (KA7_UW6)

- potrafi podać przykłady sytuacji angażujących dzieci/uczniów do rozwoju myślenia komutacyjnego (KA7_UU4)

Metody i kryteria oceniania:

wykład

zaliczenie przedmiotu odbędzie się w formie pisemnej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Dudel
Prowadzący grup: Barbara Dudel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.