Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projekt edukacyjny w przedszkolu lub szkole

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-5JBZ Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Projekt edukacyjny w przedszkolu lub szkole
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 4 rok PiW SJ sem.letni
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite. kier. PiW
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma na celu:

- wyposażenie studenta w wiedzę na temat metody projektów.

- przygotowanie do pracy metodą projektu edukacyjnego w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej


Literatura:

1. Szymański M., O metodzie projektów. Warszawa 2010.

2. Herm J. H., Katz L.G., Mali badacze. Metoda projektu w edukacji elementarnej Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca

3. Gołębniak B.D., Uczenie metodą projektów. Warszawa 2002.

4. Chałas K., Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce. Warszawa 2000.

5. Potocka B. Nowak L., Projekty edukacyjne. Kielce 2002.

6. Królikowski J., Projekt edukacyjny. Warszawa 2000.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

EKW1 Opisuje etapy projektu edukacyjnego w przedszkolu i kl. I-III szkoły podstawowej

W zakresie umiejętności:

EKU1 Planuje realizację projektu edukacyjnego, koordynuje oraz wspiera samodzielność jego uczestników

EKU2 Aktywnie współpracuje w zespole i z innymi nauczycielami realizując zadania projektu edukacyjnego

W zakresie kompetencji społecznych:

EKK1 Jest przekonany o efektywności pracy dydaktyczno-wychowawczej metodą projektu edukacyjnego, podejmuje trud jego realizacji

Metody i kryteria oceniania:

metoda projektu edukacyjnego; metody aktywizujące (dyskusja panelowa, mapa mentalna, burza mózgów i inne); dyskusja; pogadanka; prezentacje multimedialne; dokumentacja projektów wraz efektami materialnymi np. w formie albumów, książek, fotografii itp., opisy zrealizowanych projektów

kryteria oceny: aktywność na zajęciach, przedstawienie projektu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Naruszewicz, Katarzyna Szorc
Prowadzący grup: Adam Naruszewicz, Katarzyna Szorc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.