Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Research Methods in Education

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-ERA-7GWM
Kod Erasmus / ISCED: 05.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Research Methods in Education
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

This course will aim to help student teachers develop a basic understanding of educational research. It will cover features of educational research in general (qualitative and quantitative methods), and action research (AR) in particular in order to develop student teachers’ understanding of AR and prepare them to conduct it in a school setting.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Aim of the course:

The main aims of this course are:

* to present different types of research in education along with the examples of research projects;

* to explain the main differences between qualitative and quantitative research methods in education;

* to enhance students’ knowledge and skills concerning research design, especially preparing theoretical frameworks, formulating research aims and problems, data collection and analysis, discussion and implications;

* to show ethical dilemmas in educational research;

* develop student’s own research proposal and ethics application for a small scale study in the field of education;

* to develop students' skills of critical and innovative thinking.

Literatura: (tylko po angielsku)

Literature:

Creswell, J. W. 2009. Research design, qualitative, quantitative and mixed-methods approaches. New York: Sage.

Erickan, K., and W. M. Roth. 2006. What good is polarizing research into qualitative and quantitative? Educational Researcher 35 (5): 14-23.

Lukenchuk, A. (ed.), 2013. Paradigms of research for the 21st Century. Perspectives and examples form practice. New York, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt, Oxford, Wien: Peter Lang.

Palaiologou, I., D. Needham, and T. Male. 2016. Doing research in education. Theory and practice. Los Angeles, London, New Delhi,

Singapore, Washington DC: SAGE.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Teaching methods:

* class discussion,

* case studies,

* critical review of research-based articles in educational journals

Forms and conditions of credit:

The students are expected to:

* active participation in all classes;

* preparing a short oral presentation (max. 10 minutes = 2 pages) of their own research projects. The presentation should include the following elements: (1) the rationale and significance of study; (2) the main research problem(s); (3) hypothesis (if relevant); (4) description and explanation of general approach to the designed study.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kowalczuk-Walędziak
Prowadzący grup: Marta Kowalczuk-Walędziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

This course will aim to help student teachers develop a basic understanding of educational research. It will cover features of educational research in general (qualitative and quantitative methods), and action research (AR) in particular in order to develop student teachers’ understanding of AR and prepare them to conduct it in a school setting.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Aim of the course:

The main aims of this course are:

* to present different types of research in education along with the examples of research projects;

* to explain the main differences between qualitative and quantitative research methods in education;

* to enhance students’ knowledge and skills concerning research design, especially preparing theoretical frameworks, formulating research aims and problems, data collection and analysis, discussion and implications;

* to show ethical dilemmas in educational research;

* develop student’s own research proposal and ethics application for a small scale study in the field of education;

* to develop students' skills of critical and innovative thinking.

Classes:

1) The nature, purposes and practices of research in education

2) The role of theory in educational research

3) Qualitative research methods in education

4) Quantitative research methods in education

5) Mixed methods research

6) Action research in education

7) Ethical dilemmas in educational research

8) Writing and reporting the research

Literatura:

Singapore, Washington DC: SAGE.

Uwagi: (tylko po angielsku)

Teaching methods:

* class discussion,

* case studies,

* critical review of research-based articles in educational journals

Forms and conditions of credit:

The students are expected to:

* active participation in all classes;

* preparing a short oral presentation (max. 10 minutes = 2 pages) of their own research projects. The presentation should include the following elements: (1) the rationale and significance of study; (2) the main research problem(s); (3) hypothesis (if relevant); (4) description and explanation of general approach to the designed study.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)