Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Disability Studies

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-ERA-7JHZ
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Disability Studies
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Aim of the course:


Students are instructed in new theoretical and methodological approaches to disability. They explore questions of identity, intersectionality and popular representations, history, policy and legislation, access and technology, social action and disability justice. Drawing from the work of scholars, activists, and building from students’ personal and professional experiences, this course engages learners in a transformative process of reflection, debate and discovery.


How has disability been defined in various historical moments, in various cultures and eras?

What social ideologies, cultural systems, and societal arrangements have shaped the meaning and experience of disability?

How has disability been defined or represented in cultural and artistic productions, public laws and policies, modern professional practices, and everyday life?


Skrócony opis:

Substantive content:

Disability Studies sees disability primarily as residing in society, something that is done to people who are regarded within the culture as having underperforming bodies (that include minds). Disability is thus akin to racism, sexism, and homophobia. Clinical fields tend toward seeing disability as something that inheres within the individual and that must be corrected by means including cure, rehabilitation, or even genocide.

Pełny opis:

1. Introduction Disability Definition: An Evolving Phenomenon, Medical Model of Disability, Social Model of Disability

2. Social Model of Disability

3. Feminist Disability Theory

4. Disability and Critical Race Theory

5. Disability Studies and Queer Theory

6. Deafness, Deaf Culture/Deaf Studies

Literatura:

Barnes C. (1991), Disabled People and Discrimination in Britain: The case for anti-discrimination legislation, London.

Bell Ch. (2016), Is Disability Studies Actually White Disability Studies, edited by Davis L.J

Burch S. (2004), Signs of Resistance: American Deaf Cultural History, 1900 to World War II, New York University Press.

Garland-Thomson R. (2005), Feminist Disability Studies, “Journal of Women in Culture and Society”, no. 2.

Kasprzak T. (2019), Feminist disability studies vs discrimination of women with disabilities, Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy, no. 24

Linton S. (1998), Disability Studies/Not Disability Studies, Disability&Society no.5

McRuer R. (2016), Compulsory Able-Bodiedness and Queer/Disabled Existence, edited by Davis L.J

Morris J.(1993), Feminism and Disability, “Feminist Review”, no. 43

Oliver M. (1992). Changing the social relations of research production, Disability, Handicap, and Society, no. 7

Oliver M. (1995), Understanding Disability: From theory to practice, Basingstoke.

Shakespeare T., Watson N. (2002), The social model of disability: an outdated ideology?

Twardowski A. (2019), Controversies around the social model of disability. Culture – Society – Education, no. 2

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kasprzak
Prowadzący grup: Tomasz Kasprzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)