Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-OS1-2XBCO Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Komunikacja społeczna
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 1st. POW stac. sem. zimowy
Moduł rozszerzający wiedzę ogólną - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Realizując zajęcia z przedmiotu komunikacja społeczna prowadzący stawia przed sobą następujące cele:

- zdobycie przez studenta wiedzy dotyczącej struktury procesu komunikowania

- charakterystyka głównych nurtów w teoriach komunikacji społecznej

- wskazanie na rolę wspólnoty kodu w komunikacji społecznej w wymiarze międzypokoleniowym

- zapoznanie studenta z barierami kulturowymi w komunikacji

- wskazanie na dynamikę zmian w komunikacji społecznej w kontekście edukacyjnym

- budowanie umiejętności postrzegania komunikacji jako narzędzia integracji społecznej

- wskazywanie na znaczenie kompetencji komunikacyjnych w kształtowaniu kompetencji społecznych


Skrócony opis:

Komunikacja społeczna rozumiana jako zestaw założeń do komunikowania się pozwala studentom poprzez budowanie wiedzy o strukturze i dynamice oraz zależnościach komunikacji społecznej podwyższać kompetencje komunikacyjne.

Pełny opis:

Przedmiot podejmuje zagadnienia definiowania przedmiotu w perspektywie różnych ujęć teoretycznych, omawia funkcje komunikowania społecznego, analizuje teorie komunikacji kultury nowoczesnej i komunikowanie masowe w ponowoczesności.

Literatura:

Adler R. B., Rosenfeld L. B., Proctor II R. F. (2011). Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, R. 3,4, 5.

Dobek – Ostrowska (2007). Podstawy komunikowania społecznego. Wrocław: ASTRUM

Fiske: J.(2003). Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem. Wrocław: ASTRUM

Goban – Klas T. (2019). Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa: PWN

Griffin E. (2003). Podstawy komunikacji społecznej. Gdańsk: GWP

Efekty uczenia się:

KA6_WK1 - student ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń

KA6_UK2 - ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych

KA6_UO3 - posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów

KA6_KO3 - student jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie

Metody i kryteria oceniania:

Wykład, analiza tekstów, dyskusja, prezentacja multimedialna, kolokwium, test

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach (80% obecności)

Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie obecności, aktywności na zajęciach

Egzamin: test jednokrotnego wyboru

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Parfieniuk
Prowadzący grup: Irena Parfieniuk, Joanna Sacharczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.