Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty twórczej resocjalizacji - drama

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-RS1-3JGWD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty twórczej resocjalizacji - drama
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok 1st. RES stac. sem. letni
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Teoretyczne i praktyczne wprowadzenie w temat technik scenicznych wykorzystujących spontaniczną ekspresję aktorską (w tym dramy).

Pełny opis:

Treści kształcenia:

- techniki sceniczne wykorzystujące spontaniczną ekspresję aktorską (drama, gry teatralne, improwizacja) – teoria i praktyka

- przenoszenie procesu nauki (na drodze scenicznego doświadczania) do życia codziennego

- fizykalizacja – spontaniczna sceniczna prezentacja tematu na poziomie fizycznym

- intuicyjne działanie w kreatywnym doświadczaniu – ćwiczenia

- ćwiczenia na rozwój scenicznej ekspresji w działaniach grupowych

Literatura:

K. Witerska, Drama. Przewodnik po koncepcjach, technikach i miejscach, Difin SA, Warszawa 2014.

M. Konopczyński, Metody twórczej resocjalizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

G. Czapów, Cz. Czapów, Psychodrama, PWN, Warszawa 1969.

S. Book, Podręcznik dla aktorów. Technika Improwizacji dla profesjonalnych aktorów filmowych, teatralnych i telewizyjnych, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2007.

V. Spolin, Improvisation for the Theater Third Edition, Northwestern University Press, Evanston, Illinois 1999.

M.A. Czechow, O technice aktora, Arche, Kraków 2000.

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacje, konsultacje, dyskusje, warsztaty grupowe, sceny improwizowane.

Zaliczenie na ocenę na podstawie ocen poszczególnych zadań w czasie trwania ćwiczeń-zaliczanie ciągłe.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Chomczyk
Prowadzący grup: Paweł Chomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Chomczyk
Prowadzący grup: Paweł Chomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)