Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka specjalna cz. 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-RS5-2JAE1 Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka specjalna cz. 1
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok SPC SJ sem.letni
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite kier. Ped. Spec.
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem realizacji przedmiotu jest:

-Wprowadzenie w podstawowe problemy dydaktyki specjalnej jako nauki interdyscyplinarnej, zapoznanie z jej zakresem, aparaturą pojęciową, celami, zadaniami, a także z terminologią i zakresem poszczególnych subdyscyplin,

- Zapoznanie z organizacją i metodyką kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

- Kształtowanie umiejętności dokonywania merytorycznej analizy zjawisk i strategii działań praktycznych wspierających proces nauczania -uczenia się uczniów z niepełnosprawnością


Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok/ semestr: 2 rok/ 2 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych:

Wykład: 15 godzin

Ćwiczenia : 15 godzin

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności - Liczba godzin:

- Udział w zajęciach 30 h

- Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 2 h

Przygotowanie do zajęć: 23 h

- Przygotowanie do zaliczenie przedmiotu: 20h

Razem: 75 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: - wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 32 h/ 1,3 pkt ECTS

- o charakterze praktycznym: 43 h/ 1,7 pkt ECTS

Literatura:

Głodkowska J. Dydaktyka specjalna. Od wzorca do interpretacji. PWN, Warszawa 2017.

Głodkowska J. Dydaktyka specjalna. Od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych. PWN, Warszawa 2016.

Kruszewski K. Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. Podręcznik akademicki. PWN, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

KA7_WG3, Zna terminologię z zakresu dydaktyki specjalnej oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym

KA7_WG4, Posiada uporządkowaną wiedzę na temat subdyscyplin dydaktyki specjalnej

KA7_UU1, Potrafi analizować działania dydaktyczne , wskazywać obszary wymagające modyfikacji, eksperymentowania i wdrażania działań innowacyjnych

KA7_WG1, Posiada pogłębioną wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na

rozumienie procesów prawidłowego i zaburzonego rozwoju oraz procesów nauczania-uczenia się

KA7_WG9, Posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu organizacji i metodyki kształcenia

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie włączającym i integracyjnym

KA7_KO1, Jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie promowania praw oraz włączania społecznego uczniów z niepełnosprawnością w środowisku edukacyjnym, jest gotowy do podejmowania zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę .

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Otapowicz
Prowadzący grup: Dorota Otapowicz, Dorota Wyrzykowska-Koda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Otapowicz
Prowadzący grup: Dorota Otapowicz, Dorota Wyrzykowska-Koda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.