Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia rozwojowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-S1-1YAEE Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia rozwojowa
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok 1st. pedagogiki sem. letni
Moduł podstawowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Wróblewska
Prowadzący grup: Halina Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Rozwój człowieka w cyklu życia w aspekcie biologicznym, psychologicznym oraz społecznym. Charakterystyki rozwojowe dziecka, adolescenta i człowieka dorosłego w zakresie wskaźników rozwoju, mechanizmów powstawania zmian rozwojowych i ich uwarunkowań w poszczególnych etapach życia. Zaburzenia rozwoju i kryzysy rozwojowe. Możliwości wspierania rozwoju. Znaczenie wiedzy z psychologii rozwoju w praktyce edukacyjnej.

Pełny opis:

Profil kształcenia: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Kod przedmiotu: 380-S1-1YAEE

Język przedmiotu: polski

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowe

Rok studiów /semestr: 1 rok/semestr 2

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin ćwiczeń i 15 godzin wykładów

Metody dydaktyczne: Wykład, prezentacje, dyskusja w grupie, konsultacje indywidualne

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w ćwiczeniach: 15 godzin

Udział w wykładzie: 15 godzin

Udział w konsultacjach: 5 godzin

Przygotowanie do zajęć: 20 godzin

Przygotowanie w zespole prezentacji problemu: 10 godzin

Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego: 10 godzin

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela - 35 godz (1,5 pkt ECTS)

O charakterze praktycznym: 40 godz (1,5 pkt ECTS)

Literatura:

Podstawowa:

1. Trempała J. (red.). (2001) Psychologia rozwoju człowieka, PWN Warszawa

2. Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.) (2007) Psychologia rozwoju

człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka. Tom 2, PWN,

Warszawa

3. Trempała J. (red.) (2011) Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik

akademicki, PWN W-wa

4. Brzezińska A. (2010) Portrety psychologiczne człowieka. GWP Gdańsk

5. Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M. (2000) Psychologia rozwoju

człowieka t1, PWN Warszawa

Uzupełniająca:

Piaget J. (2005) Mowa i myślenie dziecka, Wydawnictwo PWN, Warszawa

Schaffer H.R. (2005) Psychologia dziecka, Wydawnictwo PWN, Warszawa

Zimbardo P., Johnson R., Mc Cann V. (2011) Psychologia kluczowe koncepcje. Tom 1 – Podstawy psychologii, Wyd. PWN, Warszawa, rozdział 3 – Rozwój przez całe życie.

Turner J.S., Helims D.B., (1999) Rozwój człowieka, WSiP Warszawa

Vasta R. , Haith M. M. , Miller S. A. (1995), Psychologia dziecka. WSiP Warszawa

Brzezińska A. (2002) Społeczna psychologia rozwoju. Wydawnictwo Scholar Warszawa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.