Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Terapia zajęciowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SS1-3GPW Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Terapia zajęciowa
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3rok 1st. PS stac. sem zimowy
Moduł fakultatywny - stac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):


Podstawowa wiedza z zakresu terapii, sztuk plastycznych oraz podstawowe umiejętności posługiwania się narzędziami i materiałami plastycznymi.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów kierunku Praca socjalna do samodzielnego zorganizowania i przeprowadzenia zajęć z zakresu warsztatów terapii zajęciowej - ze szczególnym uwzględnieniem warsztatu arteterapeutycznego.

Pełny opis:

Profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne pierwszego stopnia, rok 3, 30 godzin ćwiczeniowych, warsztaty indywidualne i grupowe. 3 pkt ECTS

Literatura:

1. Baum Ewa, Terapia zajęciowa, Wyd. Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2008

2. Misztal Monika, Warsztaty terapii zajęciowej. Prawo i praktyka, Wyd. ALPHA, Ostrołęka 2005

3. Krajowy standard kwalifikacji zawodowych, Terapeuta zajęciowy (322404), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 2007

4. Metody i formy terapii sztuką, /red./ Lidia Kataryńczuk-Mania, Zielona Góra 2005

Uzupełniająca:

1. Garda-Łukaszewska Joanna, Szperkowski Tomasz, Współtworzenie. Zajęcia plastyczne z osobami upośledzonymi umysłowo, WSiP, Warszawa 1997

2. Handford Olga, Karolak Wiesław, Bajka w twórczym rozwoju i arteterapii, WSHE, Łódź 2007

3. Handford Olga, Karolak Wiesław, Mandala w arteterapii, WSHE, Łódź 2008

4. Karolak Wiesław, Rysunek w arteterapii, WSHS, Łódź 2005

Efekty uczenia się:

K_W10 Zna podstawowe metody i modele pracy socjalnej z jednostką, grupą

i społecznością; posiada wiedzę dotyczącą struktury prowadzenia diagnozy

jednostek i grup

Sposób weryfikacji efektu:

kolokwium zaliczeniowe

W14 Ma wiedzę o działaniach edukacyjnych, opiekuńczo – wychowawczych,

terapeutycznych, profilaktycznych w obrębie pracy socjalnej generujących

zmiany struktur społecznych.

Sposób weryfikacji efektu:

Kolokwium zaliczeniowe

U12 Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi

używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny

i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych zarówno

ze specjalistami w zakresie pracy socjalnej, jak i odbiorcami spoza grona

specjalistów

Sposób weryfikacji efektu

Dyskusja, praca w grupie,

U1 Potrafi wspomagać rozwój człowieka przez wyzwalanie jego własnych sił

rozwojowych oraz możliwości; potrafi rozwijać w bezpośrednim

środowisku warunki wielostronnej, korzystnej aktywności społecznej

Sposób weryfikacji efektu:

Dyskusja, praca w grupie, praca indywidualna na zajęciach

K 07 Jest wolny od uprzedzeń i stereotypów społecznych dotyczących

postrzegania i rozumienia osób o odmiennym położeniu społecznym

Sposób weryfikacji efektu

Praca w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Formą zaliczenia ćwiczeń jest kolokwium – pytania zamknięte .Dodatkowo na ocenę końcową wpływa zaliczenie realizacji zajęć terapeutycznych z tematyki wybranej przez studenta.

Student musi uzyskać 51% punktów kolokwium zaliczeniowego (+ max 5 punktów z prezentacji zajęć) aby uzyskać pozytywną ocenę .

Dopuszczalna liczba godzin nieobecności studenta na zajęciach, która nie wymaga zaliczenia podczas indywidualnych konsultacji oraz nie wpływa na ocenę końcową z ćwiczeń – jedne ćwiczenia

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Głódź
Prowadzący grup: Natalia Głódź
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów kierunku Praca socjalna do samodzielnego zorganizowania i przeprowadzenia zajęć z zakresu warsztatów terapii zajęciowej - ze szczególnym uwzględnieniem warsztatu arteterapeutycznego.

Pełny opis:

Profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne pierwszego stopnia, rok 3, 30 godzin ćwiczeniowych, warsztaty indywidualne i grupowe. 3 pkt ECTS

Literatura:

1. D. Rychter, A. Margasiński, Wprowadzenie do terapii zajęciowej,wyd. Wydawnictwo im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa, 2008.

2.E.Baum,Terapia zajęciowa, wyd. Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2008.

3. Krajowy standard kwalifikacji zawodowych, Terapeuta zajęciowy (322404), Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 2007.

4. L. Kataryńczuk-Mania(red), Metody i formy terapii sztuką, Zielona Góra 2005.

5. V.Harper Antystresowe, kreatywne kolorowanie dla dorosłych. Mandale, wyd. Amber, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1.K. Sawicka(red) , Socjoterapia, wyd.Kompendium Warszawa, Warszawa 1998.

2.M.Misztal, Warsztaty terapii zajęciowej : prawo i

praktyka, wyd. Alpha Pro, Ostrołęka 2005.

3. W. Handford,,Karolak, Mandala w arteterapii, wyd. WSHE, Łódź 2008.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Głódź
Prowadzący grup: Natalia Głódź
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Natalia Głódź
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.