Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Profilaktyka wypalenia zawodowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SS2-1GSU Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Profilaktyka wypalenia zawodowego
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1rok 2st. PS stac. sem zimowy
Moduł kierunkowy - stac. II stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu psychologii ogólnej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest analiza procesu wykonywania pracy zawodowej ze zwróceniem uwagi na czynniki wpływające na jej efektywność. Omawiane są warunki, których spełnienie zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wypalenia zawodowego.

Pełny opis:

Ogólnoakademicki

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Moduł specjalnościowy

Praca Socjalna

Rok 1, semestr I

Podstawy kursu z psychologii ogólnej

15 godz. wykładów

Punkty ECTS: 2,00

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- z bezpośrednim udziałem nauczyciela 30 godz. - 1,00 ECTS

- o charakterze praktycznym 30 godz. - 1,00 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Fengler J. (2000). Pomaganie męczy. Wypalenie w pracy zawodowej. Gdańsk: GWP.

Mańkowska B. (2017). Wypalenie zawodowe. Źródła, mechanizmy, zapobieganie. Gdańsk: Harmonia Universalis.

Maslach Ch., Leiter M.P. (2011). Prawda o wypaleniu zawodowym. Co robić ze stresem w organizacji. Warszawa: WN PWN.

Sęk H. (2000)(red.). Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie. Warszawa: WN PWN.

Literatura uzupełniająca:

Grewiński M., Skrzypczak B. (2014)(red.). Superwizja pracy socjalnej. Warszawa: WSP im. J. Korczaka w Warszawie.

Stawiarska P. (2016). Wypalenie zawodowe w perspektywie wyzwań współczesnego świata. Warszawa: Difin SA.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy: student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat procesów społecznych oraz możliwości i ograniczeń rozwojowych człowieka w

świetle teorii naukowych (KA7_WG4). Posiada rozszerzoną wiedzę o prawach i obowiązkach pracownika socjalnego zatrudnionego w instytucjach rządowych i pozarządowych (KA7_WK2). Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych (KA7_WK3).

W zakresie umiejętności: student posiada pogłębione umiejętności obserwowania i interpretowania zjawisk społecznych przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia mechanizmów rządzących zjawiskami społecznymi; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działań

w pracy socjalnej (KA7_UW3).

W zakresie kompetencji społecznych: student jest przekonany o konieczności i doniosłości profesjonalnego podejścia do swoich obowiązków. Poszukuje optymalnych rozwiązań i postępuje zgodnie z zasadami etyki (KA7_KR2).

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny test wyboru.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dakowicz
Prowadzący grup: Andrzej Dakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu psychologii ogólnej.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest analiza procesu wykonywania pracy zawodowej ze zwróceniem uwagi na czynniki wpływające na jej efektywność. Omawiane są warunki, których spełnienie zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wypalenia zawodowego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Fengler J. (2000). Pomaganie męczy. Wypalenie w pracy zawodowej. Gdańsk: GWP.

Mańkowska B. (2017). Wypalenie zawodowe. Źródła, mechanizmy, zapobieganie. Gdańsk: Harmonia Universalis.

Maslach Ch., Leiter M.P. (2011). Prawda o wypaleniu zawodowym. Co robić ze stresem w organizacji. Warszawa: WN PWN.

Sęk H. (2000)(red.). Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie. Warszawa: WN PWN.

Literatura uzupełniająca:

Grewiński M., Skrzypczak B. (2014)(red.). Superwizja pracy socjalnej. Warszawa: WSP im. J. Korczaka w Warszawie.

Stawiarska P. (2016). Wypalenie zawodowe w perspektywie wyzwań współczesnego świata. Warszawa: Difin SA.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.