Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoretyczne podstawy kurateli sądowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-ZKN2-2BIT Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoretyczne podstawy kurateli sądowej
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 2st. Kuratela RES niestac.
Moduł dyplomowy - niestac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Od czasu wprowadzenia w II połowie XIX w. do systemu wymiaru sprawiedliwości probacji, jako środka alternatywnego do kary pozbawienia wolności, instytucja ta uległa zmianom i rozwijała się odmiennie w różnych krajach.

Początki kurateli w Polsce sięgają okresu międzywojennego i od tego czasu dokonuje się jej ewolucja. Interdyscyplinarne podejście do probacji pozwoli na zainteresowanie studentów szerokim spektrum możliwości jakie dają oddziaływania resocjalizacyjne w warunkach probacji oraz specyfiką pracy terenowej kuratorów sądowych. Probacja jako środek resocjalizacji opartej na społeczeństwie bazuje na teorii, że najlepszym sposobem osiągnięcia tego celu jest odbywanie kary w społeczeństwie, w przypadkach gdy jest to uzasadnione jej funkcjami.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują wiedzę z zakresu strategii i procedur oddziaływań resocjalizacyjnych w warunkach probacji, metody, fazy oddziaływania wychowawczego, oddziaływania na środowisko rodzinne. Jednocześnie wskazać należy doniosłą rolę kuratorów sądowych wykonujących orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich.

Pełny opis:

Celem jest zapoznanie studenta z teoretycznymi podstawami kurateli sądowej,

w szczególności: z historią i misją kuratorskiej służby sądowej, ethosem i etyką

w służbie kuratorskiej, rolą kuratora jako podmiotu integrującego przestrzeń osobową, społeczną i środowiskową, kształtowaniem poczucia odpowiedzialności u podopiecznych, z wynikami badań empirycznych oraz statystycznym obrazem kurateli sądowej w Polsce. Ponadto zapoznanie studenta z celami probacji, wieloletnią tradycją kurateli sądowej w Polsce, modelem kurateli sądowej, ewolucją instytucji kuratora, zasadami i możliwościami współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym pomocą społeczną, Służbą Więzienną, Policją. Założenia teoretyczne przedmiotu obejmują również praktyczne aspekty pracy resocjalizacyjnej w tej sferze oddziaływań prowadzonych przez kuratorów sądowych.

Literatura:

E. Wojtera-Stasiorowska, S. Stasiorowski, Geneza i rozwój kurateli sądowej w Polsce na przełomie wieków w: Legislacja w Polsce w latach 1918-2018, Warszawa 2020

D. Wójcik (red.), Kuratela sądowa. Sukcesy i porażki, Warszawa 2010

M. Konopczyński, Kryzys resocjalizacji, czy(li) sukces działań pozornych. Refleksje wokół polskiej rzeczywistości resocjalizacyjnej,

Warszawa 2013

M. Konopczyński, Metody twórczej resocjalizacji, Warszawa 2010

A. Bałandynowicz, Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, Warszawa 2011

A. Bałandynowicz, Wychowanie do wolności, 1996

L. Pytka, Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa 2000

Metody i kryteria oceniania:

metody nauczania: wykład, dyskusje, prezentacja multimedialna;

egzamin - test

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Wojtera-Stasiorowska
Prowadzący grup: Piotr Chlebowski, Ewelina Wojtera-Stasiorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Dobijański
Prowadzący grup: Mariusz Dobijański, Aleksandra Lewandowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.