Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza i prognoza w pracy kuratora sądowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-ZKN2-2HBT Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza i prognoza w pracy kuratora sądowego
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 2st. Kuratela RES niestac.
Moduł dyplomowy - niestac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zakłada się, że podczas realizacji zajęć omówione zostaną etapy i procedury opracowania diagnozy przez kuratora sądowego, na podstawie literatury przedmiotu i doświadczenia w pracy sądowego kuratora zawodowego, z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu środowiskowego oraz wzoru formularza Sprawozdanie z objęcia/przebiegu/zakończenia dozoru (załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych).

Skrócony opis:

Teoria pracy probacyjnej określa fazę otwierającą proces resocjalizacji jako poszukiwanie zasobów informacji niezbędnych dla wnikliwego rozpoznania problemów. Student zdobędzie wiedzę o metodach wykorzystywanych w probacji organizowanej strategią indywidualnych przypadków mającą na celu sformułowanie i późniejszą weryfikację diagnozy dotyczącej osoby osądzonej. Wymóg właściwego sformułowania diagnozy, odpowiadającej indywidualnym potrzebom wychowawczym, który stanowi warunek wyboru właściwych metod i środków oddziaływania wychowawczego omówiony zostanie z równoczesnym uwzględnieniem diagnozy jako stałego elementu obecnego na każdym etapie postępowania resocjalizacyjnego.

Pełny opis:

Omówienie w ramach realizacji zajęć następujących zagadnień:

1. Teoretyczne i metodologiczne podstawy diagnozy w resocjalizacji, w tym między innymi ogólne założenia metodologiczne procesu diagnozowania w resocjalizacji oraz podmiotowe i przedmiotowe uwarunkowania przebiegu procesu diagnostycznego.

2. Zakres i obszary diagnozy resocjalizacyjnej w tym omówienie podstawowych aspektów i pragmatyki diagnozy indywidualnej, diagnozy środowiskowej (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza) oraz znaczenia płaszczyzny kulturowej i duchowej w diagnozie.

3. Podstawowe metody, techniki i narzędzia diagnostyczne wykorzystywane w diagnozie resocjalizacyjnej.

Literatura:

E. Wysocka (2008), Diagnoza w resocjalizacji;

A. Bałandynowicz (2015), Probacyjna Sprawiedliwość Karząca;

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 ze zm.)

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 676 ze zm.)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. 2001 Nr 98 poz. 1071)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna - pytania otwarte

aktywność podczas zajęć

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Wojtera-Stasiorowska
Prowadzący grup: Anna Chańko-Kraszewska, Ewelina Wojtera-Stasiorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.