Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Inżynieria oprogramowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 390-FG1-2IO Kod Erasmus / ISCED: 11.9 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inżynieria oprogramowania
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: fizyka gier komputerowych i robotów 2 rok I stopień sem. letni 2020/2021
Strona przedmiotu: http://smb:10.37.0.24studencisala2021dobrog2018inzynieria_oprogramowania
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Słuchacze w ramach prowadzonych zajęć (15h) oraz pracy własnej mają:

i) się zapoznać z podstawami inżynierii oprogramowania

ii) wykonać szereg prac domowych

iii) przygotować i wygłosić krótki referat

iv) brać czynny udział w zajęciach w zakresie stawianych im pytań i konwersacji


Skrócony opis:

Przedstawienie tematyki Inżynierii Oprogramowania w zakresie użytecznym przyszłemu absolwentowi specjalności "Fizyka gier komputerowych i robotów". Zajęcia te mają na celu przybliżenie praktycznych aspektów pracy nad oprogramowaniem jako produktem, zapoznania się z technikami programowania zwinnego, zasadami pracy w zespole programistów oraz samodoskonalenia się w zakresie rozwijania kompetencji osoby-informatyka.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (Moduł 5: Kształcenie ogólne)

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk technicznych/dyscyplina informatyka; dziedzina nauk ekonomicznych/nauki o zarządzaniu

Rok studiów/semestr: 2 rok/4 semestr

Wymagania wstępne: Umiejętności komunikacyjne

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godz

Punkty ECTS: 1

Wskaźniki ilościowe: wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: 1 ECTS.

W ramach wykładu - ok 12-13h zostanie:

 1. Przeprowadzony przegląd pojęć i terminologii związanych z Inżynierią Oprogramowania (IO).
 2. Przedstawiony rys historyczny powstawania zasad IO.
 3. Przedstawienie podstawowych faz tworzenia oprogramowania w ujęciu procesu produkcyjnego.
 4. Omówiony wpływ sprzętu, ludzi, oprogramowania na systemy informatyczne.
 5. Omówienie szacowania kosztów oraz analiza ryzyka w procesie tworzenia systemów informatycznych.
 6. Przedstawione modele życia projektów.
 7. Metodykę tworzenia dokumentacji projektowej produktu.
 8. Omówione zwinne metodyki tworzenia oprogramowania.
 9. Wprowadzenie pojęć cybernetyki w zarysie.

W ramach pracy własnej studenci mają wykonać:

 1. Forma pisemna w postaci opisu krótkiego programu-produktu zamawianego. Praca ma narzucony styl w zakresie formalizmu strony technicznego ujęcia zgodnego z przyjętymi w IO zasadami pracy z takimi dokumentami. Drugim narzuconym aspektem jest formalizm w zakresie wyglądu dokumentu, jego długości itp - ogólnie patrz formatowanie strony/treści dokumentu. Po pierwszej ocenie praca powraca jako zadanie drugie mające na celu poprawę wskazanych błędów/nieścisłości i innych artefaktów w opisie, jego stylu (np.: przejrzystość sformułowań w zakresie zamawiający - wykonawca). Poddane jest drugiej ocenie - szacowany czas pracy własnej słuchacza ok 4-8 h - wyprzedzenie podania treści zadania minimum dwutygodniowe
 2. Forma prezentacji multimedialnej - referat którego wykonanie opiera się o formalizm : (i) merytoryczny - w temacie powiązanym z IO, (ii) techniczny - postać: prezentacja multimedialna, czas trwania referatu oraz (iii) realizację ustnego wystąpienia prelegenta - szacowany czas pracy własnej słuchacza ok 2-4h - wyprzedzenie podania treści zadania minimum dwutygodniowe .

Planowany czas na konwersacje, referaty, omówienie prac 2-3 h. Planowany czas nie jest ustalony w jednostce organizacyjnej (zajęcia). Jest to raczej szacunek czasu ogólnie potrzebnego na realizację wymiany opinii, omówienie formy prac domowych i ich formalizmu oraz omówienie-ocenę prac pisemnych jak i referatów słuchaczy.

Bilans nakładu pracy studenta przewiduje udział w konsultacjach (15 godz.)

Literatura:

Biblioteka:

 1. Mityczny osobomiesiąc. Eseje o inżynierii oprogramowania, Brooks Frederick P.(Jr.), https://en.wikipedia.org/wiki/The_Mythical_Man-Month
 2. Inżynieria oprogramowania, Andrzej Jaszkiewicz
 3. Praktyka programowania, Dennie van Tassel

Internet:

 1. Dobre pytanie do google + filetype:PDF :))
 2. Internet różne:
  1. http://www.gameprogrammingpatterns.com/
  2. https://www.computer.org/web/swebok
  3. https://4programmers.net/In%C5%BCynieria_oprogramowania"
  4. devstyle_pl - Maciej Aniserowicz
  5. Warsaw JUG

Efekty uczenia się:

Weryfikacja efektów kształcenia: referat, ocena aktywności w czasie zajęć, praca pisemna klasy opis projektu.

 1. Posługiwanie się zasadami, pojęciami, metodyką inżynierii oprogramowania w zakresie:
  • pracy zespołów programistycznych K_K02
  • pracy z oprogramowaniem jako produktem K_K07,K_K03
  • komunikacji z klientem K_K07
 2. Podniesienie umiejętności językowych/komunikacyjnych w zakresie posługiwania się pojęciami inżynierii oprogramowania K_K01, K_K05
 3. Wykształcenie właściwych kierunków rozwoju własnego słuchacza w zakresie wiedzy tematycznie powiązanej z przedmiotem zajęć. K_K05
.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

Elementy oceny:

 1. Obecność na zajęciach - waga 20 %
 2. Praca pisemna - waga 30%
 3. Referat(y) - 20 %
 4. Prace domowe - waga 20%
 5. Uczestnictwo w konwersacji w czasie zajęć - 10%

Ocena wg przepisu :

50 >= Wynik >= 0 : niedostatecznie;

60 >= Wynik > 50 : dostatecznie ;

65 >= Wynik > 60 : dostatecznie +;

75 >= Wynik > 65 : dobry;

90 >= Wynik > 75 : dobry+;

Wynik > 90 : bardzo dobry;

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Dobrogowski
Prowadzący grup: Wojciech Dobrogowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.