Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka fizyki I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 390-FM2-1DFI
Kod Erasmus / ISCED: 11.304 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka fizyki I
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: fizyka medyczna 1 rok II stopień sem.zimowy 2023/2024
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Tematyka wykładu:

1. Cele nauczania fizyki

2. Zasady i metody nauczania fizyki

3. Eksperyment pokazowy

4. Eksperyment laboratoryjny

5. Szkolne zadania z fizyki

6. Nauczanie problemowe

7. Nauczanie programowane

8. Organizacja procesu nauczania

9. Konspekt

Pełny opis:

Tematyka wykładu:

1. Cele nauczania fizyki:

- poznawcze,

- kształcące

- wychowawcze

2. Zasady i metody nauczania fizyki:

- zasada systematyczności

- zasada wiązania teorii z praktyką

- zasada poglądowości

- zasada świadomości i aktywności uczniów

- zasada stopniowania trudności

- zasada trwałości wyników nauczania

3. Eksperyment pokazowy:

- pojęcie i istota eksperymentu

- rodzaje eksperymentów

- technika i metodyka eksperymentu pokazowego

4. Eksperyment laboratoryjny

- rola i cele eksperymentu laboratoryjnego

- podział eksperymentów laboratoryjnych ze względu na treść ćwiczeń i formę organizacyjną

- eksperyment laboratoryjny jako typ lekcji powtórzeniowej

- kontrolny eksperyment laboratoryjny

- eksperyment laboratoryjny na zajęciach pozalekcyjnych

- metodyka prowadzenia zajęć laboratoryjnych

5. Szkolne zadania z fizyki

- testowe

- eksperymentalne

- graficzne

- inne rodzaje zadań

6. Nauczanie problemowe

7. Nauczanie programowane

8. Organizacja procesu nauczania

- formy zajęć lekcyjnych

- kontrola i ocena uczniów

- notatki ucznia

- podręcznik

- koło naukowe i zajęcia fakultatywne

- gabinet - pracownia

8. Konspekt

Literatura:

1. Zarys dydaktyki ogólnej, W. Okoń, Państw. Zakł. Wyd. Szkolnych, Warszawa 1965

2. Nauczanie fizyki – kurs podstawowy, Cz. Fotyma, Cz. Ścisłowski, Państw. Zakł. Wyd. Szkolnych, Warszawa , 1972

3. Zasady i metody nauczania fizyki – kurs podstawowy, red. M. Sawicki, Państw. Zakł. Wyd. Szkolnych, Warszawa 1973

4. Nauczanie fizyki. cz.I, II, III, IV, red. M. Sawicki, W.Sz.i P., Warszawa 1978

5. Problemowe nauczanie fizyki, D.Tokar, skrypt cz.1, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich, Opole 1983

6. Uczymy się nauczać, R. Arends, W.Sz.i P., Warszawa 1994

7. Jak uczyć fizyki w gimnazjum, M. Sawicki, Wyd. Naukowe Semper, Warszawa, 1999

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kisielewski
Prowadzący grup: Marek Kisielewski, Katarzyna Rećko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)