Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Druga pracownia fizyczna I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 390-FS2-1DPF Kod Erasmus / ISCED: 13.204 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Druga pracownia fizyczna I
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka - II stopień stacjonarne - obow
fizyka ogólna 1 rok II stopień doświadczalna i teoretyczna sem.letni 2021/2022
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Założenia (lista przedmiotów):

Optyka i fale 0900-FS1-2OIF
Podstawy fizyki magnetyzmu 0900-FS2-1PFM
Rachunek niepewności pomiarowych 0900-FS1-1RNP

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu fizyki magnetyzmu, optyki, fizyki ciała stałego, oraz umiejętność opracowywania wyników eksperymentalnych w tym rachunek niepewności pomiarowych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Studenci przeprowadzają serię zadań eksperymentalnych o średnim stopniu złożoności z zakresu fizyki ciała stałego, fizyki magnetyzmu, optyki. Zadania realizowane są w zespołach 2-3 osobowych.

Pełny opis:

Profil studiów : ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu : obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki : Nauki Fizyczne; Fizyka

Rok studiów/ semestr : 1 rok / 2 semestr, Fizyka

Liczba godzin i zajęć dydaktycznych : Laboratorium 45 godz.

Punkty ECTS : 7

Bilans nakładu pracy studenta : udział w ćwiczeniach laboratoryjnych (45 godz.), udział w konsultacjach (15 godz.), samodzielna praca studenta w domu analiza wyników pomiarowych, przygotowanie sprawozdań (50 godz.).

Wskaźniki ilościowe : nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 45 godz., 4.2 ECTS; nakład pracy studenta związany z samodzielną pracą - 50 godz., 2.0 ECTS.

Przykładowe tematy ćwiczeń laboratoryjnych:

1. Wyznaczanie ruchliwości i koncentracji nośników prądu elektrycznego z badania efektu Halla w półprzewodnikach.

2. Badanie efektu Zeemana.

3. Obserwacja rezonansu ferromagnetycznego w cienkich materiałach magnetycznych.

4. Obserwacja i analiza podstawowych własności magnetycznych struktur domenowych w cienkich warstwach granatów.

5. Magnetooptyczna magnetometria cienkich warstw granatów.

6. Optyka światła spolaryzowanego.

7. Optyka Fouriera.

8. Analiza widmowa światła i wyznaczenie wybranych parametrów materiałowych przy pomocy interferometru Michelsona.

Metody dydaktyczne: Zadania eksperymentalne realizowane w zespołach 2-3 osobowych. Praca własna studenta w domu, m.in. przygotowanie merytoryczne do zajęć, wykonanie sprawozdania z przeprowadzonego ćwiczenia (opracowanie i dyskusja otrzymanych wyników).

Literatura:

Literatura zalecana:

1.Ch. Kittel, Wstęp do fizyki ciała stałego, PWN, Warszawa, 1999.

2. J.R. Meyer-Arendt, Wstęp do optyki, PWN, Warszawa 1977.

3. D. Halliday, R. Resnick, Fizyka, Tom 2, PWN, Warszawa, 1996.

Literatura dodatkowa:

1. S. Szczeniowski, Fizyka doświadczalna, Tom III, PWN, Warszawa 1970.

2. F. Kaczmarek, II Pracownia fizyczna, PWN, Warszawa 1976.

Efekty uczenia się:

1. umie zinterpretować wyniki eksperymentów w oparciu o wiedzę teoretyczną w zakresie przewidzianym programem specjalności (K_U05)

2. umie, ze zrozumieniem zasad działania, posługiwać się złożoną aparaturą badawczą oraz kierować zespołem eksperymentalnym w zakresie przewidzianym programem specjalności (K_U06)

3. umie ze zrozumieniem przedstawić podstawowe koncepcje teoretyczne wybranych obszarów fizyki oraz powiązać je z eksperymentem w zakresie przewidzianym programem specjalności (K_U08)

4. umie ze zrozumieniem stosować metody fizyki teoretycznej do ilościowej i jakościowej analizy wybranych układów i zjawisk fizycznych w zakresie przewidzianym programem specjalności (K_U09)

5. umie ze zrozumieniem i krytycznie korzystać z fachowej literatury i zasobów Internetu - w tym źródeł w języku angielskim w odniesieniu do studiowanych problemów fizyki (K_U10)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie laboratorium odbywa się na podstawie oceny, która uwzględnia:

1. merytoryczne przygotowanie do przeprowadzenia eksperymentu, w tym rozumienie działania zestawu doświadczalnego

2. rzetelność przeprowadzonych pomiarów

3. opracowanie i dyskusja otrzymanych wyników w formie pisemnych sprawozdań

4. zdolność do współpracy w zespole laboratoryjnym.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Uba, Piotr Zaleski
Prowadzący grup: Marian Uba, Piotr Zaleski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Założenia (lista przedmiotów):

Optyka i fale 0900-FS1-2OIF
Podstawy fizyki magnetyzmu 0900-FS2-1PFM
Rachunek niepewności pomiarowych 0900-FS1-1RNP

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Studenci przeprowadzają serię zadań eksperymentalnych o średnim stopniu złożoności z zakresu fizyki ciała stałego, fizyki magnetyzmu, optyki. Zadania realizowane są w zespołach 2-3 osobowych.

Pełny opis:

Profil studiów : ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu : obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki : Nauki Fizyczne; Fizyka

Rok studiów/ semestr : 1 rok / 2 semestr, Fizyka

Liczba godzin i zajęć dydaktycznych : Laboratorium 45 godz.

Punkty ECTS : 7

Bilans nakładu pracy studenta : udział w ćwiczeniach laboratoryjnych (45 godz.), udział w konsultacjach (15 godz.), samodzielna praca studenta w domu analiza wyników pomiarowych, przygotowanie sprawozdań (50 godz.).

Wskaźniki ilościowe : nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 45 godz., 4.2 ECTS; nakład pracy studenta związany z samodzielną pracą - 50 godz., 2.0 ECTS.

Przykładowe tematy ćwiczeń laboratoryjnych:

1. Wyznaczanie ruchliwości i koncentracji nośników prądu elektrycznego z badania efektu Halla w półprzewodnikach.

2. Badanie efektu Zeemana.

3. Obserwacja rezonansu ferromagnetycznego w cienkich materiałach magnetycznych.

4. Obserwacja i analiza podstawowych własności magnetycznych struktur domenowych w cienkich warstwach granatów.

5. Magnetooptyczna magnetometria cienkich warstw granatów.

6. Optyka światła spolaryzowanego.

7. Optyka Fouriera.

8. Analiza widmowa światła i wyznaczenie wybranych parametrów materiałowych przy pomocy interferometru Michelsona.

Metody dydaktyczne: Zadania eksperymentalne realizowane w zespołach 2-3 osobowych. Praca własna studenta w domu, m.in. przygotowanie merytoryczne do zajęć, wykonanie sprawozdania z przeprowadzonego ćwiczenia (opracowanie i dyskusja otrzymanych wyników).

Literatura:

Literatura zalecana:

1.Ch. Kittel, Wstęp do fizyki ciała stałego, PWN, Warszawa, 1999.

2. J.R. Meyer-Arendt, Wstęp do optyki, PWN, Warszawa 1977.

3. D. Halliday, R. Resnick, Fizyka, Tom 2, PWN, Warszawa, 1996.

Literatura dodatkowa:

1. S. Szczeniowski, Fizyka doświadczalna, Tom III, PWN, Warszawa 1970.

2. F. Kaczmarek, II Pracownia fizyczna, PWN, Warszawa 1976.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Brancewicz, Luba Uba
Prowadzący grup: Marek Brancewicz, Luba Uba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Założenia (lista przedmiotów):

Optyka i fale 0900-FS1-2OIF
Podstawy fizyki magnetyzmu 0900-FS2-1PFM
Rachunek niepewności pomiarowych 0900-FS1-1RNP

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Studenci przeprowadzają serię zadań eksperymentalnych o średnim stopniu złożoności z zakresu fizyki ciała stałego, fizyki magnetyzmu, optyki. Zadania realizowane są w zespołach 2-3 osobowych.

Pełny opis:

Profil studiów : ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu : obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki : Nauki Fizyczne; Fizyka

Rok studiów/ semestr : 1 rok / 2 semestr, Fizyka

Liczba godzin i zajęć dydaktycznych : Laboratorium 45 godz.

Punkty ECTS : 7

Bilans nakładu pracy studenta : udział w ćwiczeniach laboratoryjnych (45 godz.), udział w konsultacjach (15 godz.), samodzielna praca studenta w domu analiza wyników pomiarowych, przygotowanie sprawozdań (50 godz.).

Wskaźniki ilościowe : nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 45 godz., 4.2 ECTS; nakład pracy studenta związany z samodzielną pracą - 50 godz., 2.0 ECTS.

Przykładowe tematy ćwiczeń laboratoryjnych:

1. Wyznaczanie ruchliwości i koncentracji nośników prądu elektrycznego z badania efektu Halla w półprzewodnikach.

2. Badanie efektu Zeemana.

3. Obserwacja rezonansu ferromagnetycznego w cienkich materiałach magnetycznych.

4. Obserwacja i analiza podstawowych własności magnetycznych struktur domenowych w cienkich warstwach granatów.

5. Magnetooptyczna magnetometria cienkich warstw granatów.

6. Optyka światła spolaryzowanego.

7. Optyka Fouriera.

8. Analiza widmowa światła i wyznaczenie wybranych parametrów materiałowych przy pomocy interferometru Michelsona.

9. Zjawisko Gigantycznego Magnetooporu (GMR) w cienkich warstwach wielokrotnych.

10. Zjawisko Gigantycznego Magnetooporu (GMR) w zaworach spinowych i pseudo zaworach spinowych.

Metody dydaktyczne: Zadania eksperymentalne realizowane w zespołach 2-3 osobowych. Praca własna studenta w domu, m.in. przygotowanie merytoryczne do zajęć, wykonanie sprawozdania z przeprowadzonego ćwiczenia (opracowanie i dyskusja otrzymanych wyników).

Literatura:

Literatura zalecana:

1.Ch. Kittel, Wstęp do fizyki ciała stałego, PWN, Warszawa, 1999.

2. J.R. Meyer-Arendt, Wstęp do optyki, PWN, Warszawa 1977.

3. D. Halliday, R. Resnick, Fizyka, Tom 2, PWN, Warszawa, 1996.

Literatura dodatkowa:

1. S. Szczeniowski, Fizyka doświadczalna, Tom III, PWN, Warszawa 1970.

2. F. Kaczmarek, II Pracownia fizyczna, PWN, Warszawa 1976.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.