Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot monograficzny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 390-FS2-2PM Kod Erasmus / ISCED: 13.205 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Przedmiot monograficzny
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka - II stopień stacjonarne - obow
fizyka ogólna 2 rok II stopień doświadczalna sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Elementy fizyki współczesnej 0900-FG1-2EFW
Wstęp do fizyki 0900-FG1-1WDF

Założenia (opisowo):

Podstawowy teorii fal spinowych oraz podstawowe metody doświadczalne badania fal spinowych w cienkich warstwach magnetycznych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

1. Podstawy teorii fal spinowych w cienkich materiałach magnetycznych.

2. Podstawowe metody doświadczalne badania fal spinowych.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do magnetyzmu.

2. Fale elektromagnetyczne w anizotropowych i dyspersyjnych ośrodkach.

3. Fale magnetostatyczne w ośrodkach magnetycznych.

4. Wzbudzanie i propagacja dipolowych fal spinowych.

5. Optyczne metody badania fal spinowych.

6. Rezonansowe metody badania fal spinowych.

Literatura:

1. P. K. Kabos, V. S. Stalmachov, Magnetostatic Waves and Their Applocation, Chapman and Hall, London (1984),

2. D. D. Stancil, A. Prabhakar, Spin Waves Theory and Applications, Springer (2009)

Efekty uczenia się:

- ma poszeżoną wiedzę w zakresie fizyki fazy skondensowanej zna i rozumie podstawowe koncepcje teoretyczne, modele matematyczne wybranych zjawisk oraz zna zastosowania praktyczne o ile specjalność to przewiduje

(K WO),

- zna sposoby eksperymentalnej weryfikacji wybranych koncepcji z zakresu fizyki fazy skondensowanej o ile specjalność to przewiduje (K WO6),

- ma wiedzę o kierunkach badań, problemach fizyki współczesnej i najnowszych odkryciach z zakresu fizyki o ile specjalność to przewiduje (K W1O),

- umie zinterpretować wyniki eksperymentów w oparciu o wiedzę teoretyczną w zakresie przewidzianym programem specjalności (K UO5),

- umie ze zrozumieniem i krytycznie korzystać z fachowej literatury i zasobów Intemetu - w tym źródeł w języku angielskim w odniesieniu do studiowanych problemów fizyki (K U1O),

- potrafi przygotować i zrealizować wystąpienie publiczne w języku polskim lub angielskim dotyczące bieżących problemów fizyki lub fizyki medycznej, o ile specjalność to przewiduje (K U18),

- rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojej wiedzy oraz potrzebę przekazywania społeczeństwu rzetelnej, opartej na dowodach, wiedzy z zakresu fizyki i jej zastosowań w tym o ile specjalność to przewiduje (K_KO2)

Metody i kryteria oceniania:

Krótkie testy kontrolne po zakończeniu podstawowych działów omawianych na wykładzie. Egzamin na zakończenie etapu kształcenia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Gieniusz
Prowadzący grup: Ryszard Gieniusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.