Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy przedsiębiorczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-IS1-3EKO6 Kod Erasmus / ISCED: 10.003 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy przedsiębiorczości
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia informatyki - przedmioty fakultatywne - WILNO
Wilno - informatyka 3 rok 1 st. stacjonarne sem.letni
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest poznanie uwarunkowań działań przedsiębiorczych i sposobów ich wspomagania. Ponadto zajęcia mają na celu określenie sposobu działań dobrego przedsiębiorcy, jak również przedstawienie procesu podejmowania działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorstwa.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest charakterystyka działań przedsiębiorczych i ich uwarunkowań, określenie sposobu działań przedsiębiorcy i

przedsiębiorstwa, poznanie środków i sposobów wspomagania przedsiębiorczości i przedsiębiorstw oraz przedstawienie zasad

podejmowania działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów:Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu:fakultatywny

dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ekonomiczne, nauki o zarządzaniu

Rok studiów/semestr: rok 3/6 semestr

Wymagania wstępne:bez wymagań

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15 godz, ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: Wykład- z wykorzystaniem prezentacji Power Point, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

Ćwiczenia- z wykorzystaniem prezentacji Power Point, wymagają także czynnego uczestnictwa studentów, przede wszystkim: udziału w

dyskusji, odpowiedzi na pytania, analizy przygotowanych studiów przypadków.

Punkty ECTS 6

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 15

Udział w ćwiczeniach 30

Przygotowanie do ćwiczeń 48

Przygotowanie do zaliczenia wykładów 20

Konsultacje 35

Zaliczenie wykładów 2

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 82h - 3,3 ECTS

o charakterze praktycznym 68h- 2,7 ECTS

Literatura:

J. Lichtarski, Praktyczny wymiar nauk o zarządzaniu. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015.

J. Lichtarski (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem: wiodące orientacje. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2014.

J. Lichtarski: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007

N. Duraj, A. Pieloch-Babiarz (red.), Przedsiębiorczość: strategie i metody zarzadzania przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.

J. Klimek, S. Klimek, Przedsiębiorczość bez tajemnic. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016.

R. Lisowska, J. Ropęga, Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

K. Zięba, Przedsiębiorczość. CeDeWu, Warszawa 2016.

Doing Business 2018. Reforming to Create Jobs. http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf

M. Capiga, H. Ogrodnik: Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa, banku i zakładu ubezpieczeń. Akademia Ekonomiczna w Katowicach,

Katowice 2007

Efekty uczenia się:

K_W13- Student posiada wiedzę na temat podejmowania działalności gospodarczej i wykorzystania biznes planu

K_U22- Student posiada umiejętność interpretacji zjawisk i procesów gospodarczych kształtujących decyzje i zachowania przedsiębiorców

K_K03- Starannie określa priorytety i kolejność swoich działań

K_K04 -Rozumie konieczność przestrzegania zasad etycznych i prawnych związanych z aktywnością w środowisku informatycznym

K_K05- Jest kreatywny w sferze tworzenia projektów przedsiębiorczych

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych,

Formy zaliczenia przedmiotu:

Wykłady- Studenci są oceniani na podstawie zaliczenia pisemnego. Zaliczenie odbywa się na podstawie oceny opracowania, którego tematykę i wymogi techniczne podaje wykładowca.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Roszkowska-Mądra
Prowadzący grup: Robert Aliukonis, Barbara Roszkowska-Mądra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest charakterystyka działań przedsiębiorczych i ich uwarunkowań, określenie sposobu działań przedsiębiorcy i

przedsiębiorstwa, poznanie środków i sposobów wspomagania przedsiębiorczości i przedsiębiorstw oraz przedstawienie zasad

podejmowania działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

Profil studiów: Praktyczny

Forma studiów:Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu:fakultatywny

dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ekonomiczne, nauki o zarządzaniu

Rok studiów/semestr: rok 3/6 semestr

Wymagania wstępne:bez wymagań

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15 godz, ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: Wykład- z wykorzystaniem prezentacji Power Point, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

Ćwiczenia- z wykorzystaniem prezentacji Power Point, wymagają także czynnego uczestnictwa studentów, przede wszystkim: udziału w

dyskusji, odpowiedzi na pytania, analizy przygotowanych studiów przypadków.

Punkty ECTS 6

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 15

Udział w ćwiczeniach 30

Przygotowanie do ćwiczeń 48

Przygotowanie do zaliczenia wykładów 20

Konsultacje 35

Egzamin 2

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 82h - 3,3 ECTS

o charakterze praktycznym 68h- 2,7 ECTS

Literatura:

J. Lichtarski, Praktyczny wymiar nauk o zarządzaniu. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015.

J. Lichtarski (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem: wiodące orientacje. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2014.

J. Lichtarski: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007

N. Duraj, A. Pieloch-Babiarz (red.), Przedsiębiorczość: strategie i metody zarzadzania przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.

J. Klimek, S. Klimek, Przedsiębiorczość bez tajemnic. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016.

R. Lisowska, J. Ropęga, Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

K. Zięba, Przedsiębiorczość. CeDeWu, Warszawa 2016.

Doing Business 2018. Reforming to Create Jobs. http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf

M. Capiga, H. Ogrodnik: Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa, banku i zakładu ubezpieczeń. Akademia Ekonomiczna w Katowicach,

Katowice 2007

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest charakterystyka działań przedsiębiorczych i ich uwarunkowań, określenie sposobu działań przedsiębiorcy i

przedsiębiorstwa, poznanie środków i sposobów wspomagania przedsiębiorczości i przedsiębiorstw oraz przedstawienie zasad

podejmowania działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

Profil studiów: Praktyczny

Forma studiów:Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu:fakultatywny

dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ekonomiczne, nauki o zarządzaniu

Rok studiów/semestr: rok 3/6 semestr

Wymagania wstępne:bez wymagań

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15 godz, ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: Wykład- z wykorzystaniem prezentacji Power Point, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

Ćwiczenia- z wykorzystaniem prezentacji Power Point, wymagają także czynnego uczestnictwa studentów, przede wszystkim: udziału w

dyskusji, odpowiedzi na pytania, analizy przygotowanych studiów przypadków.

Punkty ECTS 6

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 15

Udział w ćwiczeniach 30

Przygotowanie do ćwiczeń 48

Przygotowanie do zaliczenia wykładów 20

Konsultacje 35

Egzamin 2

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 82h - 3,3 ECTS

o charakterze praktycznym 68h- 2,7 ECTS

Literatura:

J. Lichtarski, Praktyczny wymiar nauk o zarządzaniu. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015.

J. Lichtarski (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem: wiodące orientacje. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2014.

J. Lichtarski: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007

N. Duraj, A. Pieloch-Babiarz (red.), Przedsiębiorczość: strategie i metody zarzadzania przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.

J. Klimek, S. Klimek, Przedsiębiorczość bez tajemnic. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016.

R. Lisowska, J. Ropęga, Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

K. Zięba, Przedsiębiorczość. CeDeWu, Warszawa 2016.

Doing Business 2018. Reforming to Create Jobs. http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf

M. Capiga, H. Ogrodnik: Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa, banku i zakładu ubezpieczeń. Akademia Ekonomiczna w Katowicach,

Katowice 2007

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.