Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 400-US1-1PWI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0319) Programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, gdzie indziej niesklasyfikowane
Nazwa przedmiotu: Prawo własności intelektualnej
Jednostka: Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Grupy: 3L stac. I st. studia europeistyki - przedmioty kierunkowe - WILNO
Wilno - Europeistyka 1 rok 1 st. stacjonarne sem.zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Założenia (opisowo):

Wiedza z zakresu prawa cywilnego oraz postępowania cywilnego a także wiedza poprzedzająca kurs prawa cywilnego, zwłaszcza z zakresu wstępu do prawoznawstwa i logiki prawniczej

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Prawo własności intelektualnej obejmuje swym zakresem dwa obszary normatywne; prawo autorskie i prawa pokrewne oraz prawo własności przemysłowej. W ramach wykładu zostaną zatem poruszone podstawowe zagadnienia wspomnianych dziedzin z uwzględnieniem cywilnoprawnych środków ochrony praw autorskich i praw pokrewnych oraz własności przemysłowej.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok I/sem. I .

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin wykładu

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje.

Punkty ECTS - 4.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 30 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 18 godz., egzamin 2 godz. Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS.

Literatura:

J. Sieńczyło - Chlabicz red. J. Sieńcczyło - Chlabicz, M. Rutkowska - Sowa, Z. Zawadzka, M. Nowikowska, Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2018,

J. Barta red., Prawo Autorskie, System Prawa Prywatnego, Tom 13, Warszawa 2007

R. Skubisz red. Prawo własności przemysłowej, System Prawa Prywatnego, Tom 14A, Warszawa 2012

R. Skubisz red., Prawo własności przemysłowej, System Prawa Prywatnego, Tom 14B, Warszawa 2012

Efekty uczenia się:

- zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą - KA7_WK2

- zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu prawa własności intelektualnej; rozumie konieczność należytej ochrony własności intelektualnej i zarządzania jej zasobami KA7_WK7

- potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ramach określonej dziedziny prawa - KA7_UW1

- wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania,

z zachowaniem norm etycznych KA7_UW4

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Pannert
Prowadzący grup: Maciej Pannert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henrikas Bersekerskas
Prowadzący grup: Henrikas Bersekerskas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.