Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Translatorium z języka obcego 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 410-FS1-3TRA6 Kod Erasmus / ISCED: 08.151 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Translatorium z języka obcego 2
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: 3L stac. I st. studia filozofii i etyki-przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Nabycie umiejętności samodzielnego tłumaczenia anglojęzycznych tekstów filozoficznych z pomocą słowników.

Skrócony opis:

Tłumaczenie podczas zajęć fragmentów tekstów wybranych przez prowadzącego i/lub przez studentów.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, Moduł: 3

Dziedzina i dyscyplina nauki: humanistyka, filozofia.

Rok studiów/semestr: III r., 1-go stopnia, semestr 4.

Wymagania wstępne: brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godz. ćwiczenia

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia, tłumaczenie tekstów z języka angielskiego

Punkty ECTS: 3 pkt ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 30 h

Przygotowanie do ćwiczeń: 50 h

Przygotowanie do zaliczenia i udział w nim: 10 h + 2 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30 h + 2 h = 32 (1 pkt. ECTS)

- o charakterze praktycznym: 50 h + 10 h = 62 (2 pkt. ECTS)

Literatura:

Fragmenty książek i artykuły a języku angielskim o tematyce filozoficznej i bioetycznej.

Efekty uczenia się:

ma podstawową wiedzę o metodach analizy i interpretacji tekstu filozoficznego KA6_WG8

Zna jeden język obcy (wraz z podstawową terminologią filozoficzną) na poziomie B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego, a także drugi język obcy (wraz z podstawową terminologią filozoficzną) przynajmniej na poziomie A2 KA6_UK5

potrafi przetłumaczyć średnio trudny tekst filozoficzny z wybranego języka obcego na język polski KA6_UK6

jest krytyczny i otwarty na nowe idee, gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów KA6_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem otrzymania zaliczenia przedmiotu jest dostarczenie przed końcem semestru co najmniej dziesięciostronnicowego tłumaczenia fragmentu artykułu lub książki.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Smakulska
Prowadzący grup: Joanna Smakulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.