Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia procesów poznawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 410-KS1-1PCP2 Kod Erasmus / ISCED: 14.951 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia procesów poznawczych
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kognitywistyka - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu psychologicznych koncepcji człowieka.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie i zrozumienie psychologicznych mechanizmów związanych z przebiegiem procesów poznawczych.

Pełny opis:

Ogólnoakademicki

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Moduł 7. Psychologiczno - kognitywistyczny

Kognitywistyka i Komunikacja

Rok 1, semestr 2

Podstawy kursu z psychologii ogólnej

15 godz. wykładów

30 godz. ćwiczeń

Punkty ECTS: 3,00

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- z bezpośrednim udziałem nauczyciela 45 godz. - 2,00 ECTS

- o charakterze praktycznym 30 godz. - 1,00 ECTS

Literatura:

Baddeley A., Eysenck M.W., Anderson M.C. (2009). Memory. Hove: Psychology Press.

Chlewiński Z. (red.). (1999). Modele umysłu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Chlewiński Z. (red.). (2007). Psychologia poznawcza w trzech ostatnich dekadach XX wieku. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Damasio A.R. (1999). Błąd Kartezjusza. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.

Eysenck H., Eysenck M. (1996). Podpatrywanie umysłu. Dlaczego ludzie zachowują się tak, jak się zachowują? Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Jaracz M., Borkowska A. (2012). Iowa Gambling Task – narzędzie do oceny podejmowania decyzji. Psychiatria Polska, 46, 461-472.

Klawiter A. (red.). (2008). Formy aktywności umysłu. Ujęcie kognitywistyczne. Emocje, percepcja, świadomość. Tom 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Klawiter A. (red.). (2009). Formy aktywności umysłu. Ujęcie kognitywistyczne. Ewolucja i złożone struktury poznawcze. Tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

LeDoux J. (2000). Mózg emocjonalny. Poznań: Media Rodzina.

Maruszewski T. (2011). Psychologia poznania. Umysł i świat. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Nęcka E. (2001). Psychologia twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Orzechowski J., Balas R., Piotrowski K., Stettner Z. (red.). (2009). Pamięć robocza. Warszawa: Academica.

Pinel J.P.J. (2006). Biopsychology (6th). Boston: Pearson.

Sternberg R.J. (2001). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna.

Strelau J., Doliński D. (red.). (2008). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (Rozdział 6 i 9).

Unsworth N., Heitz R.P., Schrock J.C., Engle R.W. (2005). An automated version of the operation span task. Behavior research methods, 37, 498-505.

Wegner D.M. (2009). How to think, say, or do precisely the worst thing for any occasion. Science, 325, 48-50.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy: student zna teorie psychologiczne podstawowych czynności poznawczych i procesów komunikacyjnych (K_W18).

W zakresie umiejętności: ma umiejętność analizy zmiennych psychologicznych w przebiegu procesów poznawczych i komunikacyjnych (K_U12).

W zakresie kompetencji: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K_K01); jest aktywny w podnoszeniu kompetencji osobistych i zawodowych (K_K02).

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny test wyboru.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dakowicz
Prowadzący grup: Andrzej Dakowicz, Aneta Niczyporuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie i zrozumienie psychologicznych mechanizmów związanych z przebiegiem procesów poznawczych.

Pełny opis:

Ogólnoakademicki

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Moduł 7. Psychologiczno - kognitywistyczny

Kognitywistyka i Komunikacja

Rok 1, semestr 2

Podstawy kursu z psychologii ogólnej

15 godz. wykładów

30 godz. ćwiczeń

Punkty ECTS: 3,00

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- z bezpośrednim udziałem nauczyciela 45 godz. - 2,00 ECTS

- o charakterze praktycznym 30 godz. - 1,00 ECTS

Literatura:

Baddeley A., Eysenck M.W., Anderson M.C. (2009). Memory. Hove: Psychology Press.

Chlewiński Z. (red.). (1999). Modele umysłu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Chlewiński Z. (red.). (2007). Psychologia poznawcza w trzech ostatnich dekadach XX wieku. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Damasio A.R. (1999). Błąd Kartezjusza. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.

Eysenck H., Eysenck M. (1996). Podpatrywanie umysłu. Dlaczego ludzie zachowują się tak, jak się zachowują? Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Jaracz M., Borkowska A. (2012). Iowa Gambling Task – narzędzie do oceny podejmowania decyzji. Psychiatria Polska, 46, 461-472.

Klawiter A. (red.). (2008). Formy aktywności umysłu. Ujęcie kognitywistyczne. Emocje, percepcja, świadomość. Tom 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Klawiter A. (red.). (2009). Formy aktywności umysłu. Ujęcie kognitywistyczne. Ewolucja i złożone struktury poznawcze. Tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

LeDoux J. (2000). Mózg emocjonalny. Poznań: Media Rodzina.

Maruszewski T. (2011). Psychologia poznania. Umysł i świat. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Nęcka E. (2001). Psychologia twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Orzechowski J., Balas R., Piotrowski K., Stettner Z. (red.). (2009). Pamięć robocza. Warszawa: Academica.

Pinel J.P.J. (2006). Biopsychology (6th). Boston: Pearson.

Sternberg R.J. (2001). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna.

Strelau J., Doliński D. (red.). (2008). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (Rozdział 6 i 9).

Unsworth N., Heitz R.P., Schrock J.C., Engle R.W. (2005). An automated version of the operation span task. Behavior research methods, 37, 498-505.

Wegner D.M. (2009). How to think, say, or do precisely the worst thing for any occasion. Science, 325, 48-50.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dakowicz
Prowadzący grup: Andrzej Dakowicz, Aneta Niczyporuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.