Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 420-IS1-1JN1 Kod Erasmus / ISCED: 09.1 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki 1
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy: 1 rok 1 stopnia sem. zimowy Informatyka
3L stac. I st. studia informatyki - lektoraty
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Wymagania (lista przedmiotów):

Język niemiecki 1 420-IS1-1JN1

Założenia (lista przedmiotów):

Język niemiecki 1 420-IS1-1JN1

Założenia (opisowo):

Zakłada się znajomość języka niemieckiego: słownictwa, struktur leksykalnych i gramatycznych na poziomie B1, umożliwiającym kontynuowanie nauki na wyższym poziomie językowym.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii informatycznej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Informatyka obszar nauk ścisłych i technicznych

Rok studiów / semestr: 1 / 1

Ćwiczenia: 30 godz.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach: 30 h

Przygotowanie do zajęć, zaliczeń: 29 h

Udział w konsultacjach: 1 h

Wskaźniki ilościowe:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 31 h = 1 ECTS

o charakterze praktycznym - 60 h = 2 ECTS

Efekty uczenia się:

KA6_UK1

KA6_UO2

KA6_UU1

KA6_KK1

KA6_KO1

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po każdym semestrze. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen z prac pisemnych (testów i prac domowych),

a także pozytywna ocena aktywności podczas zajęć.

Student ma prawo do dwóch nieobecności w semestrze, pozostałe muszą być zaliczone ustnie podczas konsultacji.

Egzamin pisemny i ustny po 4 semestrze.

Punktacja, skala ocen

100% - 90% - bardzo dobry (5.0)

89% - 80% - dobry plus (4.5)

79% - 70% - dobry (4.0)

69% - 60% - dostateczny plus (3.5)

59% - 51% - dostateczny (3.0)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Górska, Barbara Poskrobko
Prowadzący grup: Barbara Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Górska, Anna Harbig, Barbara Poskrobko, Dorota Żmudzka
Prowadzący grup: Anna Harbig, Barbara Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.