Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wychowanie fizyczne 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 420-IS1-1WF2 Kod Erasmus / ISCED: 16.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne 2
Jednostka: Instytut Informatyki
Grupy: 1 rok 1 stopnia sem. letni Informatyka
3L stac. I st. studia informatyki - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 0.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Gry i zabawy ruchowe, podstawowe elementy techniczne gry w piłce siatkowej, małe gry, gra szkolna w piłkę siatkową, podstawowe elementy techniczne gry w koszykówkę, małe gry, gra szkolna w koszykówkę, podstawowe elementy techniczne gry w piłkę nożną, Gra szkolna w piłkę nożną, Gra szkolna w unihokeja.

Elermenty techniczne w badmintonie +gra szkolna. Ćwiczenia rościągajace / stretching/. Ćwiczenia ogólnorozwojowe kształtujące podstawowe cechy motoryczne. Nauka i ćwiczenia na przyrządach kształtujących siłę /sala do ćwiczeń siłowych dla kobiet i mężczyzn/. Nauka i ćwiczenia na przyrządach aerobowych: rower stacjonarny, bieżnia elektryczna, orbiterek elektryczny, step per, ergometr wioślarski. Trening siłowy na atlasie wielofunkcyjnym. Ćwiczenia siłowe z hankielkami. Podstawowe formy z rytmiki – proste układy taneczne. Aerobic.CrossFit & Fitness. Elementy techniczne gry w tenisa stołowego + gra szkolna.

Literatura:

Ariet T..2001. Koszykówka –podstawy techniki i taktyki Wydawnictwo Extrema. Kraków.

Mizieliński S.,Kulturystyka. Warszawa 1987.

Vella.M., Anatomia w treningu siłowym i fitness. Warszawa 2007.,

LeMay M.,Stretching.Warszawa 2005.

Adamczyk S.,Uzarowicz J..Zagórski B.,Piłka siatkowa,Kraków 1998, wyd.AWF.

Czerwiński J.,Jastrzębski Z.,Proces szkolenia w zespołowych w grach sportowych., Teoria i praktyka.,AWFiS Gdańsk.

Grządziel G.,Szade D.,Piłka siatkowa, taktyka i elementy mini siatkówki, AWF Katowice, 2006.

Talaga J., ABC Młodego piłkarza,Nauczanie techniki. Wydawnictwo Zysk i s-ka, Poznań 2006.

Talaga J.,Sprawność fizyczna., Testy 2006.

Starzyński S.,Tywoniu-Małysz.,Unihokej Floorball., Polska Federacja Unihokeja –Florball.

Mazurek L.,Gimnastyka podstawowa.,Wydawnictwo Sport i Turystyka Warszawa 1991.

Jasiakiewicz M.,Kulturystyka., Warszawa 1990.

Superlak E.,Piłka siatkowa., Wrocław 1995.

Kuźmińska O.,Popielawska M.,Taniec-Rytm-Muzyka., Wydawnictwo TELBIT,Warszawa 1999.

Bondarowicz M.,Zabawy w grach sportowych, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne,Warszaw 1955.

Bahrynowska-Fic J.,Właściwości ćwiczeń fizycznych, ich systematyka i metodyka.,Państwowy Zakład Wydawnictw lekarskich, Warszawa 1992.

Efekty uczenia się:

1. Posiada wiadomości dotyczące wpływu ćwiczeń na organizm człowieka, sposobów podtrzymania zdrowia i sprawności fizycznej.

2. Umie wykonać podstawowe elementy techniczne zespołowych gier sportowych i sportów indywidualnych ujętych w treściach merytorycznych przedmiotu.

3. Potrafi zastosować nabyty potencjał motoryczny do realizacji poszczególnych zadań technicznych i taktycznych w poszczególnych dyscyplinach sportowych i działności turystyczno-rekreacyjnej.

4.Posiada umiejętności włączenia się w prozdrowotny styl życia oraz kształtowania postaw sprzyjających aktywności fizycznej na całe życie.

5. Potrafi współpracować w zespole stosując zasady „fair play”

6. Kształtuje samodyscyplinę i samoocenę oraz poczucie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i drugiego człowieka.

7. Troszczy się o zagospodarowania czasu wolnego poprzez różnorodne formy aktywności fizycznej.

Podniesienie sprawności fizyczno – motorycznej. Ukształtowanie dobrych nawyków do systematycznego ćwiczenia własnego ciała w formie rekreacyjnej. Wykonanie zadań techniczno – taktycznych w realizowanych dyscyplinach sportu i rekreacji. Współpraca w zespole stosując zasady „fair play"

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie I i II semestru – roczne na ocenę.

Zaliczeniem przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, sprawdzianów technicznych wybranych form ruchu. obecność na zajęciach jest obowiązkowa a każda nieobecność nieusprawiedliwiona musi być odrobiona.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Dembińska, Przemysław Mońko, Karolina Sahakyan, Maciej Stefanowicz
Prowadzący grup: Izabela Dembińska, Przemysław Mońko, Maciej Stefanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie WF
Ćwiczenia - Zaliczenie WF

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Zajęcia fizyczne, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wojciech Błachno, Izabela Dembińska, Maciej Stefanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie WF
Zajęcia fizyczne - Zaliczenie WF
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.