Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza przekazów audiowizualnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 430-KS1-2APA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza przekazów audiowizualnych
Jednostka: Instytut Studiów Kulturowych
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. specjalnościowe
Kulturoznawstwo 2 rok sem. zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
zdalnie

Skrócony opis:

Analiza przekazów audiowizualnych stanowi uzupełnienie przedmiotu kultura audiowizualna i ukazuje metody badania zjawisk tj. film fabularny, dokument, wideoklip, film eksperymentalny, animacja, gra komputerowa, filmy i streaming internetowy. Studenci w ramach ćwiczeń poznają wybrane przykłady z różnych obszarów audiowizualności i wykorzystując kulturoznawcze oraz medioznawcze teksty teoretyczne starając się samodzielnie przeanalizować dane dzieło i zrozumieć jego rolę w kulturze. Celem zajęć jest wykształcenie w studentach krytycznego namysłu nad kulturą popularną oraz budowanie wrażliwości względem mniej znanych produkcji audiowizualnych (film awangardowy, film eksperymentalny, dokument, audiowizualne produkcje sieciowe).

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy, przedmiot specjalnościowy M4

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina – nauki o mediach

Rok studiów/semestr: II rok/semestr I (studia pierwszego stopnia)

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): podstawowa znajomość pojęć z zakresu nauk o mediach i komunikowaniu.

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin konwersatorium.

Metody dydaktyczne: ćwiczenia, konsultacje, ocena aktywności, dyskusja w trakcie zajęć.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaje aktywności:

– udział w konwersatorium – 30 godzin;

– przygotowanie do zajęć – 12 godzin;

– prace własne studenta - prezentacja, posty, komentarze online – 8 godzin;

– konsultacje – 2 godziny;

Razem 52 godzin, co odpowiada 2 punktom ECTS

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studentki/studenta związany z zajęciami:

– wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 42 godzin, co odpowiada 1,6 punkty ECTS

– o charakterze praktycznym – 37 godziny, co odpowiada 1,4 punkty ECTS.

Literatura:

1. Audiowizualność w kulturze, oprac. Jadwiga Bocheńska, Alicja Kisielewska, Mirosław Pęczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1993

2. Aumont J., Marie M., Analiza filmu, Warszawa 2011

3. Banks M., Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Warszawa 2009

4. Bordwell D., Thompson K., Film art. Sztuka Filmowa. Wprowadzenie. Przeł. Bogna Rosińska, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2014.

5. Burgess J., Green J., You Tube. Wideo online a kultura uczestnictwa. Warszawa 2011.

6. Godzic W., Oglądanie i inne przyjemności kultury popularnej, Universitas, Kraków 1996

7. Godzic W., Media audiowizualne, Warszawa 2010

8. Helman A. Pitrus A., Podstawy wiedzy o filmie, słowo/obraz terytoria, Gdańsk, 2008.

9. Hendrykowski M., Semiotyka ruchomych obrazów, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014.

10. Hopfinger M., (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002

11. Hopfinger M., Kultura audiowizualna u progu XXI wieku, Warszawa 1997

12. Jackiewicz A., Antropologia filmu, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1975.

13. Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, przeł. M. Bernatowicz, M. Filiciak, Warszawa 2007

14. Kino polskie 1989-2009. Historia krytyczna, pod red. Agnieszki Wiśniewskiej, Piotra Mareckiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010.

15. Kisielewska A., Serial telewizyjny jako forma mitologizacji kultury, [w:] A. Kisielewska (red.), Między powtórzeniem a innowacją. Seryjność w kulturze, Kraków 2004

16. M. Filiciak, B. Giza (red.), Post soap .Nowa generacja seriali telewizyjnych a polska widownia, Warszawa 2011

17. Majorek M., Kod YouTube. Od kultury partycypacji do kultury kreatywności, Poznań 2015

18. Mąka-Malatyńska K, Od Fantazji do Gumballa - estetyka filmu animowanego, w: Polonistyka. Innowacje, nr 3, 2016.

19. Metody dokumentalne w filmie, pod red. Dagmary Rode, Marcina Pieńkowskiego, PWSFTviT, Łódź 2013.

20. Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, red. M. Hopfinger, Warszawa 2002.

21. Ogonowska A, Wiadomości telewizyjne jako reality show , w: Voyeuryzm telewizyjny. Między ontologią telewizyjną a rzeczywistością telewidza, Kraków 2006.

22. Pierzchała P., Polska piosenka pop jako tekst w tekście kultury, Katowice 2016

23. Pogranicza audiowizualności, red. A. Gwóźdź, Kraków 2010.

24. Przylipiak M., Kino stylu zerowego, Warszawa 1994

25. Przylipiak M., Kino stylu zerowego. Dwadzieścia lat później, Gdańsk 2017

26. Przylipiak M., Poetyka kina dokumentalnego, Gdańsk 2004

27. Przylipiak M., Poetyka kina dokumentalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu G, Gdańsk – Słupsk 2004.

28. Ptaszek G., Telewizyjny reportaż śledczy jako rozrywka. Sposoby dramaturgii narracji, w: Przegląd Humanistyczny, nr 6, 2011.

29. Rose G., Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, przeł. Ewa Klekot, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.

30. Sztuka animacji. Od ołówka do piksela. Historia filmu animowanego, pod red. Jerry’ego Becka, przeł. Ewa Romkowska, Andrzej Kołodyński, Arkady, Warszawa 2006.

31. Sztuka animacji. Od ołówka do piksela. Historia filmu animowanego, pod red. J. Becka, Warszawa 2006.

32. Wałaszewski Z., Audiowizualność gier komputerowych, [w:] Kulturotwórcza funkcja gier. Gra jako medium, tekst i rytuał, [red.:] A. Surdyk, J. Szeja, Poznań 2007, t. II, s. 227-234

33. Współczesne kampanie wyborcze w Polsce, pod red. M. Kalczyńskiego, Katowice 2013.

Efekty uczenia się:

1. Wiedza studenta

a. Zna metodologię badawczą i podstawowe pojęcia należące do obszaru nauk o mediach i nauk o komunikowaniu.

b. Rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury audiowizualnej w zakresie dyscyplin nauk humanistycznych.

2. Umiejętności studentów

a. Potrafi samodzielnie dobrać literaturę i napisać kulturoznawczy tekst krytyczno-analityczny dotyczący wytworów kultury audiowizualnej.

b. Samodzielnie wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje informacje z wykorzystaniem różnych sposobów i źródeł (pisanych, ikonicznych, elektronicznych etc.).

c. Bierze udział w dyskusji wykorzystując terminologię kulturoznawczą i medioznawczą.

d. Ogląda i interpretuje teksty kultury tj. filmy dokumentalne, fabularne i animacje oraz inne przekazy audialne.

3. Kompetencje społeczne studentów

a. Interesuje się nowymi zjawiskami w kulturze audiowizualnej.

b. Jest otwarty na problemy i idee ukazywane w różnych formach przekazów audiowizualnych.

KA6_WK2, KA6_WK3 , KA6_UW4, KA6_UK2,, KA6_UU3 , KA6_KK1, KA6_KR3

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania: Na ocenę końcową ma wpływ obecność studenta, jego aktywność (dyskusja, dyskusja online) i przygotowane prace (prezentacja) na temat wybranych dzieł audiowizualnych analizowanego w ramach ćwiczeń. Ocena ta jest podawana w systemie punktowym. Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze, które mogą zostać odrobione w ramach konsultacji.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Siwak
Prowadzący grup: Wojciech Siwak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Adamski
Prowadzący grup: Tomasz Adamski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.