Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca z grupą w poradnictwie zawodowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-SPDZ-1GPZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca z grupą w poradnictwie zawodowym
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zwiększenie kompetencji słuchaczy w zakresie realizacji grupowego poradnictwa zawodowego i pracy z grupą

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zwiększenie kompetencji słuchaczy w zakresie realizacji grupowego poradnictwa zawodowego i pracy z grupą

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: podyplomowe

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: ekonomia

Rok studiów: 1,

Typ zajęć: 14 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: metoda warsztatowa, symulacje, gry, ćwiczenia, wykład uczestniczący, dyskusja, prezentacje

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: 75 h

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Paszkowska-Rogacz A., Tarkowska M., Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa 2004.

2. Paszkowska-Rogalska A., Warsztat pracy europejskiego doradcy zawodowego, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa 1999.

3. Vopel K. Poradnik dla prowadzących grupy, Wyd. Jedność, Kielce 1999

Literatura uzupełniająca:

1. Pisula D., Poradnictwo kariery przez całe życie, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa 2009.

2. Łaguna M., Fortuna P. „Przygotowanie szkoleń, czyli jak dobry początek prowadzi do sukcesu”, Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne, Gdańsk 2009

3. Brown R., Procesy grupowe Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa, Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne 2006

Efekty uczenia się:

SP7_WG06 indywidualne i grupowe formy poradnictwa zawodowego

SP7_UW02 Dopasować narzędzia doradcy zawodowego do potrzeb danego klienta

SP7_UW04 Przeprowadzić warsztat poradnictwa grupowego

SP7_UO01 Pracować analitycznie i koncepcyjnie

SP7_UU02 Potrafi skutecznie motywować siebie i innych do zdobywania wiedzy

SP7_KR01 Potrafi organizować pracę zespołową oraz uczestniczyć w niej przyjmując różne role

SP7_KO01 wypełniania obowiązków wynikających z potrzeby stałego zwiększania kompetencji własnych i klienta ze względu na zmiany na rynku pracy

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Citkowski, Iwona Zaborowska
Prowadzący grup: Iwona Zaborowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)