Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe - praca projektem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-SPDZ-1SEM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe - praca projektem
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zwiększenie kompetencji w zakresie realizacji doradztwa grupowego przez opracowanie scenariusza zajęć z wybranego obszaru wraz ze szczegółowymi opisem ćwiczeń i metod.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem seminarium jest zwiększenie kompetencji w zakresie realizacji doradztwa grupowego przez opracowanie scenariusza zajęć z wybranego obszaru wraz ze szczegółowymi opisem ćwiczeń i metod.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: podyplomowe

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: ekonomia

Rok studiów: 1,

Typ zajęć: 8 godz. seminarium

Metody dydaktyczne: Praca metoda projektu, praca w grupach, konsultacje indywidualne

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: 75 h

Literatura:

1. Paszkowska-Rogacz A., Tarkowska M., Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa 2004.

2. Vopel K. Poradnik dla prowadzących grupy, Wyd. Jedność, Kielce 1999

3. Łaguna M., Fortuna P. „Przygotowanie szkoleń, czyli jak dobry początek prowadzi do sukcesu”, Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne, Gdańsk 2009

4. Brown R., Procesy grupowe Dynamika wewnątrzgrupowa i międzygrupowa, Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne 2006

5. Kozak A., Łaguna M. Metody prowadzenia szkoleń, czyli niezbędnik trenera, Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne, Gdańsk 2009

Literatura uzupełniająca:

1. Paszkowska-Rogalska A., Warsztat pracy europejskiego doradcy zawodowego, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa 1999.

2. Przykładowy program doradztwa zawodowego dla szkoły policealnej (z proponowanymi scenariuszami) Warszawa ORE 2017

Efekty uczenia się:

SP7_WG05 podstawowe normy teoretyczne, prawne, etyczne w pracy doradcy zawodowego

SP7_WK04 zakres wymagań dotyczących bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej

SP7_WK05 zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

SP7_KK02 rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za podejmowane decyzje

SP7_KK01 ustalenia priorytetów interwencji doradczej względem potrzeb klienta

SP7_KR03 Przestrzegania zasad etyki zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Citkowski, Iwona Zaborowska
Prowadzący grup: Iwona Zaborowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)