Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat pracy doradcy zawodowego – style pracy, role, kompetencje doradcy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-SPDZ-1STY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat pracy doradcy zawodowego – style pracy, role, kompetencje doradcy
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: Studia Podyplomowe Doradztwo Zawodowe
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Nabycie przez słuchaczy umiejętności dopasowania stylu pracy doradcy zawodowego do potrzeb różnych klientów oraz umiejętności stosowania różnych ról w pracy z nimi.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nabycie przez słuchaczy umiejętności dopasowania stylu pracy doradcy zawodowego do potrzeb różnych klientów oraz umiejętności stosowania różnych ról w pracy z nimi.Nabycie przez słuchaczy umiejętności dopasowania stylu pracy doradcy zawodowego do potrzeb różnych klientów oraz umiejętności stosowania różnych ról w pracy z nimi.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: podyplomowe

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: ekonomia

Rok studiów: 1,

Typ zajęć: 2 godz. wykładów i 6 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: Wykład, dyskusja, ćwiczenia praktyczne

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: 50 h

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Rosalska M., Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego Przewodnik dla nauczyciela i doradcy, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa 2012.

2. Standard kwalifikacji zawodowych dla zawodu doradca zawodowy, MPiPS, Warszawa 2005.

3. Paszkowska-Rogacz A., Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych. Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:

1. Rosalska M., Dołęga-Herzog H., Wiatr w żagle. Poradnik dla nauczyciela, Poznań 2011.

2. Portal Publicznych Służb Zatrudnienia, Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, opis zawodu doradca zawodowy, www.psz.praca.gov.pl.

3. Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Zakład Wydawniczy SFS, Kielce 2000.

Efekty uczenia się:

SP7_UW02 Dopasować narzędzia doradcy zawodowego do potrzeb danego klienta

SP7_UW08 Dostosować styl pracy do potrzeb klienta

SP7_UO01 Pracować analitycznie i koncepcyjnie

SP7_KR02 Potrafi podnosić poziom umiejętności budowania relacji interpersonalnych

SP7_KK01 ustalenia priorytetów interwencji doradczej względem potrzeb klienta

SP7_KO02 Wykazuje postawę kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości w podejmowanej aktywności i pracy doradczejv

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie bez oceny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Citkowski, Iwona Zaborowska
Prowadzący grup: Iwona Zaborowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)