Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie wiedzą i style uczenia się

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-SPL-1ZWU Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie wiedzą i style uczenia się
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy: Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z rolą wiedzy w procesach gospodarczych, najnowszymi sposobami zarządzania wiedzą w organizacji oraz możliwościami wykorzystania stylów uczenia się pracowników do efektywnego wykorzystania wiedzy w organizacji

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: podyplomowe

Przedmiot: obowiązkowy

Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów: 1

Forma zajęć: 5 godzin wykładów i 3 godziny ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych,

dyskusja w grupie, zajęcia warsztatowe.

Bilans nakładu pracy studenta: 25 h

Punkty ECTS: 1

Literatura:

Literatura podstawowa:

Dariusz Jemielniak, Andrzej K. Koźmiński, Zarządzanie wiedzą. Podręcznik akademicki, Wyd. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

R. Linksman, W jaki sposób szybko się uczyć?, Wyd. Świat Książki, Warszawa 2005.

Literatura uzupełnijąca

Kayes, A. B., Kayes, D. C., Kolb, A. Y. and Kolb, D. A. (2004). The Kolb team learning experience: Improving team effectiveness through structured learning experiences. Boston, MA: Hay Resources Direct.

Efekty uczenia się:

SP7_WG06 Zna istotę zarządzania wiedzą i zna style efektywnego przyswajania wiedzy

SP7_UU01 Potrafi rozpoznawać style efektywnego uczenia się, aby poprawiać efektywność wykonywanej pracy

SP7_KK03Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy i poszukiwania w niej sposobów służących rozwiązywaniu istniejących i nowych problemów płacowych, kadrowych i interpersonalnych

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie dyskusji podczas ostatnich zajęć.

Studentom zadawane są pytania problemowe związane z przekazywanymi treściami, wokół których prowadzą dyskusję. Aktywność w dyskusji decyduj o zaliczeniu przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 3 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumiła Powichrowska
Prowadzący grup: Bogumiła Powichrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 3 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Poskrobko
Prowadzący grup: Tomasz Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.