Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logistyka - przedmiot oferowany w języku angielskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 450-ZS2-1LOG#E
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logistyka - przedmiot oferowany w języku angielskim
Jednostka: Instytut Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The aim of the course is to obtain knowledge by students related to logistics processes, their organization and management. Moreover, students

gain knowledge related to the importance of logistics in a modern enterprise and the needs in this area.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Profile of studies: general academic

Form of studies: full-time

Type of course: major

Module: M_3

Year of studies / semester: 2nd-cycle studies, 1st year, 2nd semester

Prerequisites: none

Number of teaching hours, divided into the forms of conducting classes, lecture - 15 hours, classes - 15 hours,

Teaching methods:

lecture with the use of multimedia presentations and engaging students to actively participate in discussions during the lecture i

ask questions

exercises - projects / presentations in teams, discussion, case study, group task

In the 2020/2021 education cycle, due to the limitations resulting from the COVID-19 pandemic, classes take place remotely with

using the Blackboard and MS Teams platforms.

ECTS credits 3 (75 hours)

Balance of student workload:

Participation in lectures - 15 hours.

Preparation for the lecture - 5 hours

Preparation for the final exam and participation in the exam - 10 hours, including 2 hours of participation in the exam

Exercises - 15 hours

Preparation for exercises and execution of tasks - 22 hours.

Consultation - 8 hours

Quantitative indicators:

Student workload related to the activities requiring the direct participation of the teacher - 40 hours. ECTS 1,6; about the nature

practical: 35, ECTS - 1.4.

Literatura: (tylko po angielsku)

J. Mangan, Ch. Lalwani, Global logistics and supply chain management, John Wiley & Sons, Chichester 2016.

James F. Robeson, William C. Copacino ; associate editor. R. Edwin Howe,The logistics handbook / editors-in-chief

The Free Press, New York ; London ; Toronto ; Sydney ; Singapore 2011.

M. Cichosz, Logistics management, Warsaw School of Economics, Warsaw 2015.

A. Szymonik, International logistics, Lodz University of Technology Press, Lodz 2014.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Knowledge

1LOG_WG1 has extended knowledge of management sciences, their place in the system of economic sciences and relations to other

teachings KA7_WG1

1LOG_WG3 has in-depth knowledge of selected relations between organizations on a national and international scale

and intercultural KA7_WG3

1LOG_WG4 has knowledge of the various types of social ties existing within the organization and between

regularities, and also has in-depth knowledge of social ties occurring within the KA7_WG4 market relations

Skills

1LOG_UW4 is able to forecast and model complex social processes with the use of advanced methods and tools in

in the field of management science KA7_UW4

1LOG_UW5 is able to use in practice and in research works acquired knowledge in a specific area of management sciences and

subject to a critical analysis the usefulness and effectiveness of the knowledge applied in practice KA7_UW5

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Methods:

Lecture - passing the final test

Exercises: group tasks, case study, team projects / presentations, discussion

Criteria:

Lecture - obtaining a minimum of 51% of points possible to get from the final test. The approach to pass the lecture is possible after

passing the exercises.

Exercises: - obtaining a minimum of 51% of the points that can be obtained from the following activities: participation in the discussion, group task,

case study analysis, project / team presentations

A maximum of 2 absences are allowed, the remaining ones require working out during consultations.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Piątkowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)