Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ocena efektywności projektów inwestycyjnych-przedmiot oferowany w języku angielskim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 530-ZS1-3SOEP#E
Kod Erasmus / ISCED: 14.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ocena efektywności projektów inwestycyjnych-przedmiot oferowany w języku angielskim
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Erasmus Lato
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

The objective of the course "Efficiency Assessment of Investment Projects" is to provide students with the knowledge necessary for making investment decisions. Students will acquire knowledge in the field of financial mathematics, the skills to calculate indicators that are the main component of the economic viability assessment of investment projects, interpret the analyzed indicators, and make appropriate decisions regarding the implementation of investments based on these indicators.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

The objective of the course "Efficiency Assessment of Investment Projects" is to provide students with the knowledge necessary for making investment decisions. Students will acquire knowledge in the field of financial mathematics, the skills to calculate indicators that are the main component of the economic viability assessment of investment projects, interpret the analyzed indicators, and make appropriate decisions regarding the implementation of investments based on these indicators.

Pełny opis:

Field of Study: General Academic

Mode of Study: Full-time

Course Type: Specialization

Specialization Module: 2 Sales Management

Class Group: 7b Areas of Activity of Trading Enterprises

Field and Discipline of Science: Social Sciences, Discipline: Economics and Finance

Year/Semester: Undergraduate, Year III, Semester 6

Prerequisites (Sequential System of Classes and Exams): None

Number of Teaching Hours by Class Format:

Lecture: 15 hours

Exercises: 15 hours

Teaching Methods:

• Informative lectures using multimedia presentations and activating methods, allowing students to ask questions and participate in discussions.

• Exercises using activating methods engaging students in independent and group work and discussions: solving tasks and tests, joint discussion of topics, problem-based methods, educational discussions.

• Problem-based methods, educational discussions, and solving tasks and tests during individual consultations according to the lecturer's consultation schedule depending on the student's needs.

Lecture Topics:

1. Introduction to investment issues.

2. Basics of investment efficiency calculation.

3. Financing investment activities and the cost of capital.

4. Selected static and dynamic methods of assessing the efficiency of investment projects.

Exercise Topics:

1. Calculation of present and future value of funds and streams under simple and compound interest conditions.

2. Calculation of the cost of capital in an enterprise and estimating the discount rate - practical tasks.

3. Calculation of loan repayment installments using various methods.

4. Application of simple (static) and discounted (dynamic) methods in the process of assessing investment efficiency - practical tasks.

ECTS Points: 3

Student Workload Balance (Type of Activity and Number of Hours):

Participation in lectures (15 hours)

Participation in exercises (15 hours)

Studying the course literature (10 hours)

Preparation for the exercises (10 hours)

Preparation for the class tests (10 hours)

Preparation for the final exam (10 hours)

Participation in consultations (5 hours)

Total Student Workload: 75 hours (1 ECTS = 25 hours)

Quantitative Indicators:

Student workload related to activities requiring direct participation of the teacher (Number of hours/ECTS Points): 35 hours / 1.4 ECTS

Literatura:

Bojańczyk M., Corporate finance : new challenges, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa 2022.

Dębski W., Theoretical and practical aspects of corporate finance management, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.

IFRS, IFRS Standards, [online], https://www.ifrs.org/.

Lumby S., Jones Ch., Corporate finance: theory and practice, Cengage Learning EMEA, Andover 2019.

Efekty uczenia się:

3SOEP#E_W01 - Student knows standard mathematical and statistical methods as well as computer tools for collecting, analyzing, and presenting data used in the process of economic feasibility assessment of investment projects - KA6_WK6

Metody i kryteria oceniania:

The general conditions are specified in the Regulations of the University of Białystok (Appendix to the Announcement No. 6/2022 of the Rector of the University of Białystok dated December 7, 2022).

Lecture:

• The condition for passing the lecture is achieving the intended learning outcomes. The form of verification is a written exam.

• To pass, a minimum of 51% of the total possible points must be obtained.

Exercises:

• The condition for passing the exercises is achieving the intended learning outcomes. The form of verification - written tests and active participation during classes.

• To pass, a minimum of 51% of the total possible points must be obtained.

Depending on the applicable regulations, the possibility of conducting the final exam using electronic communication means is reserved.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Luiza Kostecka-Tomaszewska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)