Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-BS1-1FIZ Kod Erasmus / ISCED: 13.201 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Fizyka
Jednostka: Instytut Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
I rok I st. Biologia - semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien znać podstawy matematyki na poziomie podstawowym z matury z matematyki.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedstawienie praw fizyki wybranych działów fizyki. Opanowanie przez studentów wiedzy w zakresie fizyki i biofizyki, umiejętności eksperymentalnego wyznaczania i obliczania parametrów fizycznych i biofizycznych, oraz analizy fizycznej i matematycznej procesów fizycznych i biofizycznych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki, Forma studiów - stacjonarne, Przedmiot obowiązkowy, moduł podstawowy, I rok / I semestr, Wymagania wstępne - Student powinien znać podstawy matematyki na poziomie podstawowym z matury z matematyki, wykład - 15 godz.

laboratoria - 15 godz, Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, zajęcia laboratoryjne. Formy zaliczenia przedmiotu

1. Pozytywna ocena zaliczenia laboratoriów.

2. Pozytywne zaliczenie testu końcowego.

Punkty ECTS: 2,

Ogólny nakład pracy studenta: 50 godz. w tym: udział w wykładach: 15 godz.; udział w zajęciach laboratoryjnych: 15 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń: 16 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach: 4 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 34 godziny - 1,4 punkty ECTS

o charakterze praktycznym: 35 godziny - 1,4 punkty ECTS

Tematy wykładu:

1. Fizyka a nauki przyrodnicze.

2. Elementy kinematyki i dynamiki klasycznej : Wielkości skalarne i wektorowe w fizyce. Ruch, układy odniesienia, względność ruchu Siła i masa. Zasady dynamiki Newtona. Praca i energia mechaniczna. Zasady zachowania. Prawo powszechnego ciążenia,

3. Elementy termodynamiki i fizyki cząsteczkowej: Stany skupienia, Przemiany fazowe. Pojęcie temperatury. Równowaga układu - zerowa zasada termodynamiki. Ciepło, praca i energia wewnętrzna - pierwsza zasada termodynamiki. Przemiany gazu doskonałego. Procesy odwracalne i nieodwracalne. Pojęcie entropii i druga zasada termodynamiki.

4. Elementy elektrycznych i magnetycznych właściwości materii:

Elektrostatyka, prawo Coulomba, Pole elektryczne i jego własności. Obwody elektryczne, prawa przepływu prądu. Pole magnetyczne. Prawo Ampera. Indukcja magnetyczna, drgania elektromagnetyczne. Wpływ pola elektrycznego i magnetycznego na żywy organizm. Fale elektromagnetyczne.

5. Elementy optyki falowej i geometrycznej: Prędkość światła. Dualizm korpuskularno – falowy. Współczynnik załamania. Zasada Fermata. Odbicie, załamanie i dyspersja światła. Soczewki i układy optyczne. Przyrządy optyczne.

6. Elementy akustyki i drgań: Fale akustyczne, Efekt Dopplera, Oscylator harmoniczny.

7. Elementy kwantowej i atomowej: Prawa promieniowania. Fale de Broglie’a, model Bohra. Promieniowanie α, β,γ. Promieniowanie jonizujące a żywe organizmy.

Literatura:

1. Fizyka dla przyrodników, J. W. Kane, M. M. Sternheim, PWN, tom 1,2,3, Warszawa, 1988

2. Podstawy fizyki, David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker, PWN 2006

3. Chemia fizyczna, P.W. Atkins, PWN, Warszawa 2007

4. Inne podręczniki akademickie z zakresu fizyki i biofizyki

Efekty uczenia się:

1. Student wyjaśnia najważniejsze prawa matematyczne, chemiczne i fizyczne będące podstawą procesów biologicznych

2. Student wykorzystuje podstawowe narzędzia laboratoryjne i urządzenia pomiarowe w celu wykonania prostych badań fizycznych, biologicznych i chemicznych

3. Pracuje samodzielnie i zespołowo w rozwiązywaniu problemów

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje

Formy zaliczenia przedmiotu

1. Pozytywna ocena zaliczenia laboratoriów.

2. Pozytywne zaliczenie testu końcowego

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Gieniusz
Prowadzący grup: Maciej Bitiucki, Ryszard Gieniusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedstawienie praw fizyki wybranych działów fizyki. Opanowanie przez studentów wiedzy w zakresie fizyki i biofizyki, umiejętności eksperymentalnego wyznaczania i obliczania parametrów fizycznych i biofizycznych, oraz analizy fizycznej i matematycznej procesów fizycznych i biofizycznych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki, Forma studiów - stacjonarne, Przedmiot obowiązkowy, moduł podstawowy, I rok / I semestr, Wymagania wstępne - Student powinien znać podstawy matematyki na poziomie podstawowym z matury z matematyki, wykład - 15 godz.

laboratoria - 15 godz, Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, zajęcia laboratoryjne. Formy zaliczenia przedmiotu

1. Pozytywna ocena zaliczenia laboratoriów.

2. Pozytywne zaliczenie testu końcowego.

Punkty ECTS: 2,

Ogólny nakład pracy studenta: 50 godz. w tym: udział w wykładach: 15 godz.; udział w zajęciach laboratoryjnych: 15 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń: 16 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach: 4 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 34 godziny - 1,4 punkty ECTS

o charakterze praktycznym: 35 godziny - 1,4 punkty ECTS

Tematy wykładu:

1. Fizyka a nauki przyrodnicze.

2. Elementy kinematyki i dynamiki klasycznej : Wielkości skalarne i wektorowe w fizyce. Ruch, układy odniesienia, względność ruchu Siła i masa. Zasady dynamiki Newtona. Praca i energia mechaniczna. Zasady zachowania. Prawo powszechnego ciążenia,

3. Elementy termodynamiki i fizyki cząsteczkowej: Stany skupienia, Przemiany fazowe. Pojęcie temperatury. Równowaga układu - zerowa zasada termodynamiki. Ciepło, praca i energia wewnętrzna - pierwsza zasada termodynamiki. Przemiany gazu doskonałego. Procesy odwracalne i nieodwracalne. Pojęcie entropii i druga zasada termodynamiki.

4. Elementy elektrycznych i magnetycznych właściwości materii:

Elektrostatyka, prawo Coulomba, Pole elektryczne i jego własności. Obwody elektryczne, prawa przepływu prądu. Pole magnetyczne. Prawo Ampera. Indukcja magnetyczna, drgania elektromagnetyczne. Wpływ pola elektrycznego i magnetycznego na żywy organizm. Fale elektromagnetyczne.

5. Elementy optyki falowej i geometrycznej: Prędkość światła. Dualizm korpuskularno – falowy. Współczynnik załamania. Zasada Fermata. Odbicie, załamanie i dyspersja światła. Soczewki i układy optyczne. Przyrządy optyczne.

6. Elementy akustyki i drgań: Fale akustyczne, Efekt Dopplera, Oscylator harmoniczny.

7. Elementy kwantowej i atomowej: Prawa promieniowania. Fale de Broglie’a, model Bohra. Promieniowanie α, β,γ. Promieniowanie jonizujące a żywe organizmy.

Literatura:

1. Fizyka dla przyrodników, J. W. Kane, M. M. Sternheim, PWN, tom 1,2,3, Warszawa, 1988

2. Podstawy fizyki, David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker, PWN 2006

3. Chemia fizyczna, P.W. Atkins, PWN, Warszawa 2007

4. Inne podręczniki akademickie z zakresu fizyki i biofizyki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.