Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie informacyjne I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-BS1-1TIN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne I
Jednostka: Instytut Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
I rok I st. Biologia - semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać zakres umiejętności informatycznych na poziomie podstawowym szkoły ponadgimnazjalnej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie zajęć student zostaje przygotowany do korzystania ze sprzętu komputerowego w czasie studiów, w tym podczas przygotowywania projektu dyplomowego i pisania pracy magisterskiej. Program zajęć obejmuje poznanie budowy i obsługi zestawu komputerowego, oraz niezbędnego oprogramowania.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów/semestr: I rok pierwszego stopnia, semestr zimowy

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

laboratorium - 30 godz.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: ogólny nakład pracy studenta:

50 godz., w tym:

udział w zajęciach laboratoryjnych: 30 godz.

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń: 16 godz.

udział w konsultacjach, zaliczeniach: 4 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 34 godz. 1,4 pkt. ECTS

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 50 godz. 2 pkt. ECTS

W trakcie zajęć student wykonuje praktyczne polecenia i zadania przy wykorzystaniu odpowiednich programów komputerowych, takich jak edytor tekstu MS WORD, arkusz kalkulacyjny MS EXCEL, kreator prezentacji MS PowerPoint, edytory grafiki CorelDRAW i GIMP oraz oprogramowanie wolnego dostępu Quantum GIS. Student poznaje też zasady korzystania z zasobów dostępnych w internecie.

Literatura:

1. Miller M. 2002. ABC Komputera i Internetu. Wyd. Helio, Gliwice.

2. Jaronicki A. ABC MS Office 2010 PL. Wyd. Helion, Gliwice.

3. Longley P. A., Goodchild M. F., Maguire D. J., Rhind D., W. 2006. GIS. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa.

3. Sokół M. 2005. Podstawy obsługi komputera. Ilustrowany przewodnik. Wyd. Helion, Gliwice.

4. Wróblewski P. 2007. Microsoft Office 2007 PL w biurze i nie tylko. Helion, Gliwice.

Efekty uczenia się:

1. Student wskazuje odpowiednie oprogramowanie do analizy danych i opisu wyników, oraz stosuje je w praktyce: K_W12, K_U10, K_U11

2. Student wykorzystuje odpowiednie techniki do przygotowania prezentacji multimedialnej: K_U11

3. Student jest otwarty na pracę zespołową i wykazuje świadomość poszanowania pracy własnej i innych: K_K02, K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów kształcenia następuje w trakcie zajęć poprzez ocenę jego aktywności oraz w trakcie końcowego praktycznego zaliczenia na ocenę.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Drzymulska, Adam Hermaniuk, Paweł Mirski, Adam Więcko, Ada Wróblewska
Prowadzący grup: Danuta Drzymulska, Adam Hermaniuk, Adam Więcko, Tomasz Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.