Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Anatomia funkcjonalna człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-BS1-2AFC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Anatomia funkcjonalna człowieka
Jednostka: Instytut Biologii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedm.obowiązkowe
II r. I st. biologii - semestr zim EM
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z prawidłową anatomią człowieka oraz ukazanie zależności pomiędzy strukturami anatomicznymi a odpowiadającymi im mechanizmami fizjologicznymi. Student nabiera praktycznej umiejętności rozpoznawania poszczególnych elementów anatomii człowieka.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki biologiczne, biologia

Rok studiów /semestr: II rok pierwszego stopnia/semestr zimowy

Wymagania wstępne: Student powinien posiadać zakres wiadomości ogólnobiologicznych na poziomie podstawowym matury z biologii.

Metody dydaktyczne: prezentacja multimedialna, konsultacje, analiza schematów i modeli anatomicznych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: konwersatorium – 15 godz.

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta: Ogólny nakład pracy studenta: 25 godz. w tym:

udział w konwersatoriach: 15 godz.;

przygotowanie się do zajęć, zaliczeń: 8,1 godz.;

udział w konsultacjach, zaliczeniach: 1,9 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 16,9godz., 0,7 pkt ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 25,0 godz., 1,0 pkt ECTS

Konwersatorium ma za zadanie przybliżyć takie zagadnienia jak: budowa i czynność układu kostnego, rodzaje mięśni szkieletowych, organizację centralnego i obwodowego układu nerwowego, układu krążenia (tętniczy i żylny), budowę układu oddechowego i pokarmowego oraz budowę układu moczowo-płciowego.

Literatura:

1. Aleksandrowicz R. 2006 Mały atlas anatomiczny. PZWL, Warszawa.

2. Michajlik A., Ramotowski W. 2003 Anatomia i fizjologia człowieka. PZWL Warszawa.

3. Krechowiecki A., Czerwiński F. 2006 Zarys anatomii człowieka. PZWL Warszawa.

4. Traczyk W.Z., Trzebski A (red.). 2004 Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. PZWL, Warszawa.

Efekty uczenia się:

1. Student rozpoznaje poszczególne elementy anatomii człowieka i posługuje się fachową terminologią anatomiczną w celu opisania szczegółów anatomii człowieka.: KA6_WG1, KA6_WG2

2.Student wyjaśnia zależność pomiędzy strukturami anatomicznymi a odpowiadającymi im mechanizmami fizjologicznymi.: KA6_UW1, KA6_UK9

3.Student stosuje zdobytą wiedze w profilaktyce zdrowotnej.: KA6_KK1, KA6_KR5

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów kształcenia następuje w czasie pisemnego kolokwium. Wymagana jest ocena pozytywna.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodnie z kryteriami zawartymi w Uchwale 4/2014 Rady Naukowej IB Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB z 2.12.2014 r. w sprawie ilościowych kryteriów oceny osiągnięć studentów weryfikowanych za pomocą pisemnych egzaminów i prac zaliczeniowych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Włostowski
Prowadzący grup: Sebastian Maciak, Tadeusz Włostowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Włostowski
Prowadzący grup: Tadeusz Włostowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.