Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Tajemnice wszechświata. Dialog wiary z nauką

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-BS1-3PRK1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tajemnice wszechświata. Dialog wiary z nauką
Jednostka: Wydział Biologiczno-Chemiczny
Grupy: 3L stac. I stopnia studia biologiczne-przedmioty humanizujące
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot z innego kierunku

Skrócony opis:

Wykład daje szanse na poszukiwanie wspólnego mianownika pomiędzy rzeczywistością nauki i wiary. Odkrywanie początków istnienia świata i człowieka, procesy przemian w rzeczywistości, nowe odkrycia związane z misterium życia, refleksja nad jego realizacją na różnych płaszczyznach inspirują do twórczego myślenia i jednocześnie pozwalają na wyrobienie szerokich horyzontów w spojrzeniu na komplementarność nauki i wiary.

Pełny opis:

1. Fenomen nauki. Poznanie jako czynność i wiedza. Wiara w spotkaniu z nauką

2. Czym jest rzeczywistość? Fundamentalne pytania ontologiczno- metafizyczne.

3. Teologia i nauka w dialogu. Zasada komplementarności.

4. Człowiek – byt zdolny do wieloaspektowego poznania.

5. Pradzieje świata i człowieka według Jahwisty i literatury mądrościowej.

6. Początki świata i człowieka w świadectwach pozabiblijnych.

7. Teologiczno – egzystencjalne znaczenie koncepcji creatio ex nihil. Od biblijnego stworzenia do pierwotnego atomu.

8. Antropologia teologiczna i filozoficzna.

9. Rozwój nauk przyrodniczych i jego reperkusje na temat zaistnienia świata.

10. Ewolucja gatunków i wiara w stworzenie.

11. Współczesna fizyka a wiara w stworzenie.

12. Wektor czasu. Czas życia. Czas jako chronos i kairos.

13. Ciągłość czasoprzestrzeni a wieczność.

14. Kościół i nauka wobec cudów.

15. Angeleologia. Demonologia. Jeden świat.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bone E., Bóg niepotrzebna hipoteza?, Kraków 2004

2. Clarke R., Nowe tajemnice wszechświata, Kraków 2005.

3. Heller M., Mączka J., (red.), Czas…, Tarnów 2001.

4. Morales J.M.R., Kościół i nauka, Kraków 2003.

5. Polkinghorne J.C., Jeden świat, Kraków 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. Baryszew J., Teerikorpi P., Wszechświat, Kraków 2005

2. Collins F.S., Język Boga. Kod życia – nauka potwierdza wiarę, Warszawa 2008.

3. Galarowicz J., Na ścieżkach prawdy, Kraków 1992.

4. Heller M., Filozofia nauki, Kraków 2009.

5. Polkinghorne J.C., Nauka i Opatrzność, Kraków 2008.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. K_W01 Wyjaśnia podstawowe zasady i teorie w zakresie chemii, biologii X1A_W01

2. K_W02 Posługuje się terminologią i nomenklaturą chemiczną, biologiczną X1A_W01

Umiejętności:

1. K_U01 Identyfikuje i rozwiązuje problemy chemiczne w oparciu o zdobytą wiedzę X1A_U01

2. K_U09 Uczy się samodzielnie wybranych zagadnień X1A_U07

Kompetencje społeczne:

1. K_K1 Rozumie ograniczenia własnej wiedzy i potrzebę uczenia się przez całe życie X1A_K01 X1A_K07

2. K_K2 Interesuje się podstawowymi procesami chemicznymi, biologicznymi zachodzącymi w środowisku X1A_K01

3. K_K4 Przyjmuje różne role podczas pracy w grupie X1A_K02 X1A_K06

4. K_K8 Samodzielne wyszukuje informacje w literaturze w celu podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych X1A_K05

5. K_K11 Krytycznie ocenia informacje rozpowszechniane w mediach, szczególnie z zakresu nauk ścisłych X1A_K06

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie udziału w wykładach i poprzez realizację opracowań tematycznych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 999 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Proniewski
Prowadzący grup: Andrzej Proniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.