Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-ES1-1JOBII Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe lektoraty

Założenia (opisowo):

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności rozumienia i stosowania terminologii z dziedziny ekonomii oraz nauk biologicznych. Założeniem przedmiotu jest również wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach, wymagających znajomości języka zawodowego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności rozumienia i stosowania terminologii z dziedziny ekonomii oraz nauk biologicznych. Założeniem przedmiotu jest również wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach, wymagających znajomości języka zawodowego.

Pełny opis:

Język obcy

Jednostka - Wydział Ekonomii, Wydział Biologiczno-Chemiczny

Kierunek - Ekobiznes

Studia pierwszego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Kod przedmiotu - 0200-ES1-1JOBII

Przedmiot obowiązkowy.

Dziedzina nauki – językoznawstwo

Dyscyplina – języki specjalistyczne

I rok/II semestr

Student powinien zaliczyć przedmiot oznaczony kodem 0200-ES1-1JOBI (Język obcy).

Liczba godzin: 30

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia (w sali)

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, rozwijających wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

3 pkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 75 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 30 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń: 43 godz.; udział w konsultacjach: 2 godz.

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 32 h = 1,3 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 43 h = 1,7 pkt ECTS

Efekty uczenia się:

KA6_UK6: Student potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

KA6_UO7: Student planuje i organizuje pracę indywidualną i zespołową oraz pracuje w grupie przyjmując w niej różne role.

KA6_UU8: Student samodzielnie uzupełnia i doskonali nabytą wiedzę i umiejętności.

Metody i kryteria oceniania:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, rozwijających wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę po II semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gocha Kvantaliani, Barbara Rudziak
Prowadzący grup: Gocha Kvantaliani, Barbara Rudziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności rozumienia i stosowania terminologii z dziedziny ekonomii oraz nauk biologicznych. Założeniem przedmiotu jest również wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach, wymagających znajomości języka zawodowego

Pełny opis:

Język obcy

Jednostka - Wydział Ekonomii, Wydział Biologiczno-Chemiczny

Kierunek - Ekobiznes

Studia pierwszego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Kod przedmiotu - 0200-ES1-1JOBII

Przedmiot obowiązkowy.

Dziedzina nauki – językoznawstwo

Dyscyplina – języki specjalistyczne

I rok/II semestr

Student powinien zaliczyć przedmiot oznaczony kodem 0200-ES1-1JOBI (Język obcy).

Liczba godzin: 30

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia (w sali)

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, rozwijających wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie.

3 pkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 75 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 30 godz.; przygotowanie się do zajęć, zaliczeń: 43 godz.; udział w konsultacjach: 2 godz.

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 32 h = 1,3 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 43 h = 1,7 pkt ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.