Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy chemii I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-ES1-1PCHI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Podstawy chemii I
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu chemii ogólnej zarówno w obszarze teorii jak i poprzez zajecia laboratoryjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Tematy realizowane w ramach wykładu:

1) Podstawowe sprzęt laboratoryjny i czynności laboratoryjne.

2) Typy reakcji chemicznych. Reakcje w roztworach wodnych.

3) Stężenia procentowe i molowe.

4) Dysocjacja elektrolityczna.

5) Równowaga chemiczna.

5) Wskaźniki pH.

6) Protoliza soli.

7) Iloczyn rozpuszczalności, amfoteryczność.

8) Reakcje redoks

Tematy realizowane w ramach zajęć laboratoryjnych:

1) Przepisy BHP, pierwsza pomoc, podstawowy sprzęt laboratoryjny oraz czynności laboratoryjne.

2) Typy reakcji chemicznych. Reakcje w roztworach wodnych.

3) Przygotowywanie roztworów o określonym stężeniu.

4) Dysocjacja elektrolityczna, równowaga chemiczna.

5) Wskaźniki pH. Stężenie jonów wodorowych.

6) Iloczyn rozpuszczalności, amfoteryczność.

7) Pracownia uzupełniająca i zaliczeniowa

Pełny opis:

Tematy realizowane w ramach wykładu i konsultacji:

1) Podstawowe sprzęt laboratoryjny i czynności laboratoryjne.

2) Typy reakcji chemicznych. Reakcje w roztworach wodnych.

3) Stężenia procentowe i molowe.

4) Dysocjacja elektrolityczna.

5) Równowaga chemiczna.

5) Wskaźniki pH.

6) Protoliza soli.

7) Iloczyn rozpuszczalności, amfoteryczność.

8) Reakcje redoks

Tematy realizowane w ramach grupowych zajęć laboratoryjnych obejmujące poznanie podstawowych technik laboratoryjnych :

1) Przepisy BHP, pierwsza pomoc, podstawowy sprzęt laboratoryjny oraz czynności laboratoryjne.

2) Typy reakcji chemicznych. Reakcje w roztworach wodnych.

3) Przygotowywanie roztworów o określonym stężeniu.

4) Dysocjacja elektrolityczna, równowaga chemiczna.

5) Wskaźniki pH. Stężenie jonów wodorowych.

6) Iloczyn rozpuszczalności, amfoteryczność.

7) Pracownia uzupełniająca i zaliczeniowa

Literatura:

[1] Bielański A. 1994. Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, Warszawa.

[2] Kolditz L. (red.) 1994. Chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa.

[3] Gałasiński W.1989. Elementy chemii ogólnej, Część I-wykłady, AMB, Białystok.

[4] Tarasiewicz M. (red.) 1998. Podstawy chemii: praca zbiorowa, Wydawnictwo UwB, Białystok.

Efekty uczenia się:

EB_WG02-zna i rozumie charakter, miejsce i znaczenie nauk ekonomicznych, przyrodniczych i ścisłych w systemie nauk i ich relacje z innymi naukami, w tym możliwości ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym, z uwzględnieniem zrównoważonego użytkowania środowiska

EB_UW03-potrafi posługiwać się systemami normatywnymi w celu rozwiązania zadania z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych i ścisłych, obejmujących nauki ekonomiczne, biologiczne i chemiczne

EB_UW04-potrafi planować i przeprowadzać podstawowe eksperymenty i pomiary, interpretować ich wyniki i wyciągać wnioski

EB_UU08-potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

Metody i kryteria oceniania:

Wymogiem zaliczenia przedmiotu jest: obecność na wszystkich zajęciach, wykonanie wszystkich ćwiczeń, złożenie sprawozdań z ich przebiegu oraz zaliczenie wejściówek z podanego zakresu zagadnień.

Formy pomiaru/oceny pracy studenta na laboratoriach dokonuje się na podstawie ocen z przeprowadzonych na początku zajęć wejściówek.

Wymogiem zaliczenia przedmiotu jest ocena pozytywna umożliwiająca przystąpienie do egzaminu końcowego oraz pozytywna ocena z egzaminu

Formy pomiaru/oceny pracy studenta dokonuje się na podstawie ocen z wejściówek oraz egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Breczko
Prowadzący grup: Joanna Breczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.