Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo gospodarcze i ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-ES1-1PGO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo gospodarcze i ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Biologiczno-Chemiczny
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem wykładu jest zapoznanie studenta z prawnymi mechanizmami funkcjonowania gospodarki rynkowej. ponadto wskazanie roli prawa gospodarczego publicznego i prywatnego w sferze gospodarki. Ponadto założeniem wykładu jest przedstawienie źródeł prawa ochrony własności intelektualnej w tym w prawa własności przemysłowej oraz charakterystyka najważniejszych pojęć i konstrukcji prawnych umożliwiających korzystanie z dóbr intelektualnych, a także środków ochrony prawnej. Zwracana będzie uwaga na uwarunkowania prawne i ustrojowe stosowania określonych konstrukcji prawnych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Wykład dotyczy prawnie uwarunkowanych zasad funkcjonowania gospodarki. Przedmiotem wykładu są instrumentów prawne oddziaływania państwa na gospodarkę,ocena ich zakresu i uwarunkowania zastosowania instrumentów prawnych właściwych w gospodarce rynkowej. Ponadto omawiane będą formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej i ich specyfika. Tematyka wykładu obejmuje też kluczowe zagadnienia zakresu prawa ochrony własności intelektualnej, w szczególności dotyczy podstawowych konstrukcji prawnych, takich jak pojecie utworu i zakres jego ochrony, dozwolony użytek publiczny, autorskie prawa osobiste i majątkowe, odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich. Ponadto przedstawione są podstawowe zagadnienia z zakresu własności intelektualnej w przemyśle (wynalazki, patenty, znaki towarowe). Podkreślone jest miejsce umów licencyjnych w gospodarce rynkowej. Zwrócona zostanie też uwaga kwestię naruszania dóbr intelektualnych i problematyka odpowiedzialności.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu będą następujące zagadnienia:

Regulacja prawna stosunku państwa do działalności gospodarczej;

Państwowa ochrona prawna konkurencji;

Przedsiębiorcy i ich klasyfikacja;

Nadzór państwa nad rynkiem kapitałowym;

Publicznoprawne regulacje w zakresie energetyki i telekomunikacji;

Publicznoprawne regulacje w zakresie transportu;

Publicznoprawna regulacja bankowości;

Publicznoprawna regulacja ubezpieczeń

Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej - charakterystyka zasad konstrukcji prawnych na gruncie prawa gospodarczego prywatnego;

Spółki osobowe i kapitałowe;

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców w obrocie prawnym;

Umowy w obrocie gospodarczym, rola, zawieranie umów, zasady wykonywania i odpowiedzialność odszkodowawcza;

Podstawowe umowy w obrocie gospodarczym;

Istota i znaczenie gospodarcze własności intelektualnej oraz źródła prawa własności intelektualnej;

Prawo autorskie i prawa pokrewne oraz umowy dotyczące praw autorskich

i praw pokrewnych;

Programy komputerowe,Internet a prawo autorskie, ochrona baz danych;

Prawo własności przemysłowej;

Umowy dotyczące własności przemysłowej;

Ochrona własności intelektualnej i systemy jej ochrony;

Znaczenie prawa własności intelektualnej w działalności gospodarczej.

Literatura:

A. Pawłowski (red.), Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2011;

C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej; Warszawa 2010;

T. Mróz, M. Stec, Prawo gospodarcze prywatne, Warszawa 2016;

B. Gnela (red.), Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów, Warszawa 2014;

Joanna Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2015;

G. Michniewicz, Ochrona własności intelektualnej, 3. wyd.

Literatura w języku angielskim: https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Poland-Piotr-Machnikowski/dp/9041189084, data dostępu 21.11.2017;

file:///C:/Users/Marta/Downloads/Publication%20for%20PAIH%20intellectual%20property_APLAW%20Artur%20Piech.pdf

Efekty uczenia się:

RPSP_W01- ma ogólną wiedzę na temat podstawowych pojęć ekonomicznych i prawnych P1_W01

RPSP_U01- potrafi prawidłowo analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk oraz zdarzeń prawnych P1_U01

RPSP_U02- rozumie i analizuje zjawiska gospodarcze uwzględniając obowiązujące ustawodawstwo P1_U08

RPSP_K01- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie P1_K01

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę -egzamin testowy, 60% prawidłowych odpowiedzi daje ocenę pozytywną.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Mróz
Prowadzący grup: Teresa Mróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Wykład dotyczy prawnie uwarunkowanych zasad funkcjonowania gospodarki. Przedmiotem wykładu są instrumentów prawne oddziaływania państwa na gospodarkę,ocena ich zakresu i uwarunkowania zastosowania instrumentów prawnych właściwych w gospodarce rynkowej. Ponadto omawiane będą formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej i ich specyfika. Tematyka wykładu obejmuje też kluczowe zagadnienia zakresu prawa ochrony własności intelektualnej, w szczególności dotyczy podstawowych konstrukcji prawnych, takich jak pojecie utworu i zakres jego ochrony, dozwolony użytek publiczny, autorskie prawa osobiste i majątkowe, odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich. Ponadto przedstawione są podstawowe zagadnienia z zakresu własności intelektualnej w przemyśle (wynalazki, patenty, znaki towarowe). Podkreślone jest miejsce umów licencyjnych w gospodarce rynkowej. Zwrócona zostanie też uwaga kwestię naruszania dóbr intelektualnych i problematyka odpowiedzialności.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu będą następujące zagadnienia:

Regulacja prawna stosunku państwa do działalności gospodarczej;

Państwowa ochrona prawna konkurencji;

Przedsiębiorcy i ich klasyfikacja;

Nadzór państwa nad rynkiem kapitałowym;

Publicznoprawne regulacje w zakresie energetyki i telekomunikacji;

Publicznoprawne regulacje w zakresie transportu;

Publicznoprawna regulacja bankowości;

Publicznoprawna regulacja ubezpieczeń

Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej - charakterystyka zasad konstrukcji prawnych na gruncie prawa gospodarczego prywatnego;

Spółki osobowe i kapitałowe;

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców w obrocie prawnym;

Umowy w obrocie gospodarczym, rola, zawieranie umów, zasady wykonywania i odpowiedzialność odszkodowawcza;

Podstawowe umowy w obrocie gospodarczym;

Istota i znaczenie gospodarcze własności intelektualnej oraz źródła prawa własności intelektualnej;

Prawo autorskie i prawa pokrewne oraz umowy dotyczące praw autorskich

i praw pokrewnych;

Programy komputerowe,Internet a prawo autorskie, ochrona baz danych;

Prawo własności przemysłowej;

Umowy dotyczące własności przemysłowej;

Ochrona własności intelektualnej i systemy jej ochrony;

Znaczenie prawa własności intelektualnej w działalności gospodarczej.

Literatura:

A. Pawłowski (red.), Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa 2011;

C. Kosikowski, Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej; Warszawa 2010;

T. Mróz, M. Stec, Prawo gospodarcze prywatne, Warszawa 2018;

B. Gnela (red.), Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów, Warszawa 2014;

Joanna Sieńczyło-Chlabicz (red.), Prawo własności intelektualnej, Warszawa 2015;

G. Michniewicz, Ochrona własności intelektualnej, 3. wyd.

Literatura w języku angielskim: https://www.amazon.com/Intellectual-Property-Poland-Piotr-Machnikowski/dp/9041189084, data dostępu 21.11.2017;

file:///C:/Users/Marta/Downloads/Publication%20for%20PAIH%20intellectual%20property_APLAW%20Artur%20Piech.pdf

Uwagi:

Zaliczenie na ocenę -egzamin testowy, 60% prawidłowych odpowiedzi daje ocenę pozytywną.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.