Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-ES1-2RFP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
Jednostka: Instytut Chemii
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
II rok Ekobiznesu Semestr letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu finansów oraz rachunkowości podmiotów gospodarczych. Studenci nabywają praktyczne umiejętności w zakresie ewidencji podstawowych operacji gospodarczych w przedsiębiorstwie oraz oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, rezultatów rzeczowych i finansowych jego działalności.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne, I stopień

Rodzaj przedmiotu: kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina ekonomia

Rok studiów - drugi, semestr - trzeci

Liczba godzin: 15 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń;

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizacji studentów;

Ćwiczenia: rozwiązywanie wspólnie zadań z zakresu księgowania operacji gospodarczych, rozwiązywanie zadań w grupach oraz przykładów.

Bilans nakładu pracy studenta - 5 pkt ECTS (125 godz.)

udział w wykładach - 0,6 pkt (15 godz.)

udział w ćwiczeniach - 1,2 pkt (30 godz.)

przygotowanie się do ćwiczeń – 1,2 pkt (30 godz.)

przygotowanie się do egzaminu – 1,0 pkt (25 godz.)

przygotowanie się do kolokwium – 1,0 pkt (25 godz.)

Literatura:

w zależności od roku kształcenia

Efekty uczenia się:

1 - Zna podstawowe pojęcia, kategorie z zakresu finansów i rachunkowości

2 - Potrafi ewidencjonować podstawowe operacje gospodarcze (bilansowe i wynikowe) oraz dostrzega ich wpływ na pozycje sprawozdania finansowego

3 - Potrafi opisać i analizować zjawiska i procesy finansowe zachodzące w przedsiębiorstwie stosując podstawowe ujęcia i pojęcia teoretyczne z rachunkowości i finansów

4- Ma świadomość ciągłych zmian zachodzących w obszarze finansów i rachunkowości oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w tym zakresie

5 - Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w obszarze rachunkowości i finansów

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizacji studentów

Ćwiczenia: samodzielne i w grupach rozwiązywanie zadań oraz przykładów księgowych z wykorzystaniem obowiązujących rozwiązań prawno-podatkowych, wykorzystanie case study, omawianie zagadnień z obszaru finansów.

Formy zaliczenia przedmiotu:

Ocena ogólna obejmująca część wykładową 40% oraz część ćwiczeniową 60%

Wykład: egzamin pisemny (test – 100%)

Ćwiczenia: aktywność (10%) kolokwia (90%),

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Wyszkowska
Prowadzący grup: Dorota Wyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk
Prowadzący grup: Urszula Konarzewska, Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.