Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Odnawialne źródła energii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0200-ES1-3OZE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Odnawialne źródła energii
Jednostka: Wydział Biologiczno-Chemiczny
Grupy: 3L stac. I stopnia studia ekobiznesu - przedm. obowiązkowe
III rok Ekobiznesu Semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z odnawialnymi źródłami energii, możliwościami ich wykorzystania i perspektywami rozwoju.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot realizowany jest w formie wykładu oraz ćwiczeń laboratoryjnych. Dodatkowo treści programowe realizowane są w ramach konsultacji zarówno z wykładowcą, jak i prowadzącymi zajęcia laboratoryjne.W ramach wykładu studenci otrzymują przykładowe problemy analityczne do rozwiązania, które następnie omawiane są na wykładzie i podczas konsultacji.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki chemiczne, chemia

Rok studiów: III rok I stopnia, semestr zimowy

Liczba godzin dydaktycznych z podziałam na formy zajęć:

Wykład-30 godzin, laboratorium - 15 godzin

Metody dydaktyczne: Przedmiot realizowany jest w formie wykładu i zajęć laboratoryjnych

Punkty ECTS-4

Bilans nakładu pracy studenta: 60 godz. , w tym:

udział w wykładach i laboratoriach:45 godz

przygotowanie się do zajęć i zaliczeń: 10 godz.

udział w konsultacjach i zaliczeniach: 5 godz.

Literatura:

- W.M.Lewandowski - Proekologiczne źródła energii odnawialnej

- R.Tytko-Odnawialne źródła energii

- J.Taubman - Węgiel i alternatywne źródła energii. Programy na przyszłość

- E.Klugman - Ogniwa i moduły fotowoltaiczne i inne niekonwencjonalne

źródła energii

- J.Jastrzębska - Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne

- J.Jastrzębska - Energia ze źródeł odnawialnych i jej wykorzystanie

- J.Surygała - Wodór jako paliwo

Efekty uczenia się:

- KA6_WG2 ( zna role edukacji ekologicznej i działań na rzecz ochrony

przyrody)

-KA6_WK1 (zna podstawowe pojęcia i terminologię stosowaną w odnawialnych

źródłach energii)

-KA6_UW3 (umie wykorzystać zasoby środowiska stosując zasady

zrównoważonego rozwoju)

- KA6_KK3 ( rozumie rolę dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego

ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych

zachodzących w świecie

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie zajęć laboratoryjnych na ocenę warunkuje przystąpienie do egzaminu. Egzamin przeprowadzany jest w formie mieszanej: ustnej i pisemnej. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 50% punktów. Na ocenę ma wpływ ilość uzyskanych punktów na egzaminie oraz obecność na wszystkich wykładach i aktywność podczas nich.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Cieszyńska
Prowadzący grup: Diana Bobrowska, Joanna Breczko, Ewa Cieszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot realizowany jest w formie wykładu oraz ćwiczeń laboratoryjnych. Dodatkowo treści programowe realizowane są w ramach konsultacji zarówno z wykładowcą, jak i prowadzącymi zajęcia laboratoryjne.W ramach wykładu studenci otrzymują przykładowe problemy analityczne do rozwiązania, które następnie omawiane są na wykładzie i podczas konsultacji.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki chemiczne, chemia

Rok studiów: III rok I stopnia, semestr zimowy

Liczba godzin dydaktycznych z podziałam na formy zajęć:

Wykład-30 godzin, laboratorium - 15 godzin

Metody dydaktyczne: Przedmiot realizowany jest w formie wykładu i zajęć laboratoryjnych

Punkty ECTS-4

Bilans nakładu pracy studenta: 60 godz. , w tym:

udział w wykładach i laboratoriach:45 godz

przygotowanie się do zajęć i zaliczeń: 10 godz.

udział w konsultacjach i zaliczeniach: 5 godz.

Literatura:

W.M.Lewandowski - Proekologiczne źródła energii odnawialnej

- R.Tytko-Odnawialne źródła energii

- J.Taubman - Węgiel i alternatywne źródła energii. Programy na przyszłość

- E.Klugman - Ogniwa i moduły fotowoltaiczne i inne niekonwencjonalne

źródła energii

- J.Jastrzębska - Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne

- J.Jastrzębska - Energia ze źródeł odnawialnych i jej wykorzystanie

- J.Surygała - Wodór jako paliwo

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.