Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki cz.1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES1-1GER1 Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki cz.1
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.lektorskie
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Skrócony opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Forma zajęć: ćwiczenia

Liczba godzin: 120

Liczba semestrów: 4

Rok studiów: 1, semestr 1 i 2

Poziom zaawansowania: A1

Pełny opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem niemieckim w sytuacjach codziennej komunikacji w kontekście zawodowym na poziomie elementarnym

Literatura:

Literatura podstawowa:

DaF im Unternehmen A1, Klett

Literatura uzupełniająca:

Wechselspiel, Dreke.M./Lind W., Langenscheidt

www.pons.de

Efekty uczenia się:

1GER1_WO1, E1_WO1 Zna słownictwo ( kontekst zawodowy), zakres gramatyczny, normy i rytuały na poziomie komunikacji A1.

1GER1_UO1, E1_UO9 Posługuje się językiem niemieckim na poziomie elementarnym A1 w sytuacjach codziennej komunikacji w firmie/zakładzie pracy.

1GER1_KO1, E1_KO2 Potrafi współdziałać i pracować w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Metody: praktyczne ćwiczenia kształcące sprawności: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem , pisania

Kryteria oceniania: oceny cząstkowe z komunikacji ustnej i pisemnej, aktywny udział w zajęciach, obecność na zajęciach (minimum 26 godzin w semestrze), zaliczenie nieobecności, kolokwia (min 50% punktów)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Poskrobko
Prowadzący grup: Anna Harbig, Barbara Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.