Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki cz.2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES1-1GER2 Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki cz.2
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia ekonomiczne I st. - przedm.lektorskie
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwijanie podstawowych umiejętności słuchania, czytania oraz pisania w kontekście zawodowym.Treścią przedmiotu są wybrane zagadnienia języka niemieckiego biznesowego

na poziomie A.1.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Forma zajęć: ćwiczenia

Liczba godzin: 60

Liczba semestrów: 4

Rok studiów: 1, semestr 2

Poziom zaawansowania: A1

Literatura:

Literatura podstawowa:

DaF im Unternehmen A1, Klett

Literatura uzupełniająca:

Menschen A1.1, A1.2, Hueber

Wechselspiel, Dreke.M./Lind W., Langenscheidt

www.pons.de

www.wissen.de

Efekty uczenia się:

1GER2_W01, E1_W01 Zna słownictwo ( kontekst zawodowy), zakres gramatyczny, normy i rytuały na poziomie komunikacji A1.

1GER2_U02, E1_U10 Posługuje się językiem niemieckim na poziomie elementarnym A1 w sytuacjach codziennej komunikacji w firmie/zakładzie pracy.

1GER2_K01, E1_K02 Potrafi współdziałać i pracować w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny cząstkowe z komunikacji ustnej i pisemnej, aktywny udział w zajęciach, obecność na zajęciach (minimum 26 godzin w semestrze), zaliczenie nieobecności, kolokwia (min 50% punktów)

Metody: praktyczne ćwiczenia kształcące sprawności: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem , pisania.

Prezentacja modeli zdań i dialogów na CD, ćwiczenia automatyzujące, zadania do rozumienia tekstów słuchanych/pisanych na poziomie globalnym i selektywnym, streszczanie tekstów, gry i zabawy dydaktyczne, scenki sytuacyjne, metody aktywizujące, pisanie prostych tekstów np. mail, SMS, kartka z podróży, wpis na forum, chatt

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.