Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konkurencyjność przedsiębiorstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ES2-1XKPR Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L stac.studia ekonomiczne II st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu „Konkurencyjność przedsiębiorstwa” jest przekazanie studentom umiejętności analizy przewagi konkurencyjnej, w tym analiza przywództwa kosztowego, przewagi technologicznej; unikalności czy miejsca na rynku.

Pełny opis:

PROFIL STUDIÓW: ogólnoakademicki

FORMA STUDIÓW: stacjonarne

RODZAJ PRZEDMIOTU: specjalnościowy

MODUŁ: 3

DZIEDZINA: NAUKI EKONOMICZNE

DYSCYPLINA: EKONOMIA

ROK STUDIÓW/ SEMESTR: studia II st/ rok I/ semestr II

WYMAGANIA WSTĘPNE: brak

LICZBA GODZIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: ćwiczenia- 30 h

METODY DYDAKTYCZNE: zadania do samodzielnego rozwiązania bądź w zespole, prezentacje, dyskusja

FORMY ZALICZENIA PRZEDMIOTU: kolokwium pisemne

PUNKTY ECTS: 3

bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 30 h

- przygotowanie do ćwiczeń: 10h

- udział w w konsultacjach: 5 h

- przygotowanie do kolokwium: 30 h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego nakładu nauczyciela: liczba godzin 35 (ECTS 1,4)

- o charakterze praktycznym: 15 (ECTS 0,6)

Literatura:

1. Konkurencyjność przedsiębiorstw w XXI wieku : czynniki wzrostu / autorzy: Eliza Frejtag-Mika, Jarosław Gołębiewski, Wiesław Matwiejczuk, Bartosz Mickiewicz, Magdalena Rzemieniak, Joanna Samul, Katarzyna Sieradzka, Eulalia Skawińska, Izabela Wojewoda, Romuald I. Zalewski, PWE, Warszawa 2015.

2. Innowacyjność w zarządzaniu a konkurencyjność przedsiębiorstwa / red. nauk. Robert Nowacki. (2010)

Literatura dodatkowa:

3. Competitive strategies / Mikołaj Pindelski, Warszawa : Warsaw School of Economics, 2015.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1XKPR_W01: Student ma wiedzę z zakresu z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, także w kontekście konkurencyjności międzynarodowej [E2_W09]

UMIEJĘTNOŚCI

1XKPR_U01: Student potrafi analizować przyczyny, przebieg procesów i zjawisk odnoszących się do funkcjonowania przedsiębiorstwa, potrafi formułować własne opinie w tym zakresie oraz dokonywać krytycznej analizy danych [E2_U02]

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1XKPR_K01: Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie ze względu na dynamikę zjawisk zachodzących w gospodarce rynkowej [E2_K01]

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium w formie pisemnej, z 10 pytań, zadań i pytań otwartych.

.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.